Parole

Jaunumu saņemšana

Parakstieties uz portāla
"Debеts-Kredīts" bezmaksas jaunumu saņemšanu un saņemiet likumdošanas jaunumus un citu noderīgu informāciju

Ok

Atteikties no nosūtīšanas

Mūsu partneri:


№ 133 Noteikumi par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu

Noteikuma Nr. Izmaiņas Nr. Pieņemts Spēkā Nosaukums Noteikumi ir atcelti Abonements Redakcija Izmaiņas
133 399 27.08.0219 02.09.2019 Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 21. februāra noteikumos Nr. 133 "Noteikumi par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu" Redakcija Abonements www.d-k.lv EXTRA
133 583 26.09.2017 29.09.2017 Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 21. februāra noteikumos Nr. 133 "Noteikumi par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu" Redakcija Abonements www.d-k.lv EXTRA
133 92 21.02.2017 24.02.2017 Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 21. februāra noteikumos Nr. 133 "Noteikumi par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu" Redakcija Abonements www.d-k.lv EXTRA
133 74 04.02.2014 17.02.2014 Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.133 "Noteikumi par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu" Redakcija Abonements www.d-k.lv EXTRA
133 397 16.07.2013 01.01.2014 Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.133 "Noteikumi par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu" Redakcija Abonements www.d-k.lv EXTRA
133 21.02.2012 01.04.2012 Noteikumi par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu Redakcija Abonements www.d-k.lv EXTRA

Ministru kabineta noteikumi Nr.133 
Rīgā 2012.gada 21.februārī (prot. Nr.10 33.§)

Noteikumi par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu

Izdoti saskaņā ar Personu apliecinošu dokumentu likuma 
5.panta devīto daļu un 6.panta astoto daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā maksā valsts nodevu par personas apliecību un pasu izsniegšanu, valsts nodevas apmēru, kā arī atvieglojumus un atbrīvojumus no valsts nodevas.

2. Valsts nodevu par personu apliecinoša dokumenta izsniegšanu ieskaita valsts pamatbudžetā.

3. Valsts nodevas apmērs par pases izsniegšanu ir:

3.1. 30 euro, ja pasi izsniedz 10 darbdienu laikā;

3.2. 55 euro, ja pasi izsniedz divu darbdienu laikā.

(MK 27.08.2019. noteikumu Nr. 399 redakcijā)

4. Valsts nodevas apmērs par personas apliecības izsniegšanu ir:

4.1. 15 euro, ja personas apliecību izsniedz 10 darbdienu laikā;

4.2. 30 euro, ja personas apliecību izsniedz divu darbdienu laikā.

(MK 27.08.2019. noteikumu Nr. 399 redakcijā)

5. Ja persona vienlaikus iesniedz dokumentus pases un personas apliecības izsniegšanai, valsts nodevas apmērs ir:

5.1. 20 euro par pases izsniegšanu 10 darbdienu laikā;

5.2. 40 euro par pases izsniegšanu divu darbdienu laikā.

(MK 27.08.2019. noteikumu Nr. 399 redakcijā)

6. Valsts nodevas atvieglojumi par personu apliecinoša dokumenta (izņemot uzturēšanās atļauju) izsniegšanu ir noteikti šādām personām:

6.1. personai, kura, iesniedzot dokumentus pases vai personas apliecības izsniegšanai, nav sasniegusi 20 gadu vecumu;

6.2. personai, kura sasniegusi likuma "Par valsts pensijām11.panta pirmajā daļā noteikto vecumu;

6.3. personai, kurai piešķirta vecuma pensija un kura uzrāda pensionāra apliecību;

6.4. personai, kurai ir noteikta I vai II invaliditātes grupa un kura uzrāda invaliditāti apliecinošu dokumentu.

7. Valsts nodevas apmērs par pases izsniegšanu šo noteikumu 6. punktā minētajai personai ir:

7.1. 15 euro, ja pasi izsniedz 10 darbdienu laikā;

7.2. 30 euro, ja pasi izsniedz divu darbdienu laikā.

(MK 27.08.2019. noteikumu Nr. 399 redakcijā)

8. Valsts nodevas apmērs par personas apliecības izsniegšanu šo noteikumu 6. punktā minētajai personai ir:

8.1. 5 euro, ja personas apliecību izsniedz 10 darbdienu laikā;

8.2. 15 euro, ja personas apliecību izsniedz divu darbdienu laikā.

(MK 27.08.2019. noteikumu Nr. 399 redakcijā)

9. Par personu apliecinoša dokumenta (izņemot uzturēšanās atļauju) izsniegšanu divu darbdienu laikā ir noteikti valsts nodevas atvieglojumi, ja:

9.1. personai nepieciešama ārstēšanās ārvalstī;

9.2. personai nepieciešams izbraukt uz ārvalsti tuvinieka slimības vai nāves gadījumā;

9.3. persona, kura nav sasniegusi 20 gadu vecumu, vai izglītības iestādes audzēknis, kurš nav sasniedzis 24 gadu vecumu, dodas izglītības iestādes vai jaunatnes organizācijas rīkotā braucienā uz ārvalstīm;

9.4. persona, noslēdzot laulību, mainījusi uzvārdu un 30 dienu laikā pēc laulības noslēgšanas iesniegusi dokumentus personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai;

9.5. persona 30 dienu laikā pēc Latvijas pilsonības iegūšanas naturalizācijas kārtībā iesniegusi dokumentus personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai.

10. Valsts nodevas atvieglojumu par personu apliecinoša dokumenta izsniegšanu divu darbdienu laikā šo noteikumu 9.1., 9.2. vai 9.3.apakšpunktā minētajā gadījumā piemēro, ja persona iesniedz dokumentu, kas apliecina attiecīgo gadījumu.

11. Piemērojot šo noteikumu 9.punktā minēto valsts nodevas atvieglojumu par personu apliecinoša dokumenta izsniegšanu divu darbdienu laikā, persona maksā attiecīgi šo noteikumu 3.1., 4.1. vai 5.1.apakšpunktā minēto valsts nodevu, bet šo noteikumu 6.punktā minētā persona maksā šo noteikumu 7.1. vai 8.1.apakšpunktā minēto valsts nodevu.

12. Valsts nodevu maksājumus valsts budžetā persona veic, izmantojot šādus maksājumu pakalpojumu veidus:

12.1. skaidrā naudā vai izmantojot maksājumu veidus saskaņā ar rezidences valsts norēķinu specifiku (piemēram, naudas čeki) Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstī (turpmāk – Latvijas pārstāvniecība). Līdzekļus, kas iekasēti ar Ārlietu ministrijas starpniecību, valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā ieskaita un administrē Ārlietu ministrija;

12.2. ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē (turpmāk – maksājumu pakalpojumu sniedzējs);

12.3. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (turpmāk – pārvalde) ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī vai citā alternatīvā sistēmā (ja pārvalde vai starpniekinstitūcija to tehniski nodrošina);

12.4. Latvijas pārstāvniecībā ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī vai citā alternatīvā sistēmā (ja Ārlietu ministrija vai starpniekinstitūcija to tehniski nodrošina). Līdzekļus, kas iekasēti ar Ārlietu ministrijas starpniecību, valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā ieskaita un administrē Ārlietu ministrija.

(Grozīts ar MK 27.08.2019. noteikumiem Nr. 399)

13. Ja persona vienlaikus iesniedz vai uzrāda dokumentus gan pases, gan personas apliecības izsniegšanai, pārvalde vai Latvijas pārstāvniecība personu apliecinošu dokumentu izsniedz tikai pēc valsts nodevas samaksas par abiem personu apliecinošajiem dokumentiem.

14. Ja persona valsts nodevas maksājumu veic ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību:

14.1. pārvalde personu apliecinošu dokumentu izsniedz tikai pēc valsts nodevas maksājuma summas ieskaitīšanas attiecīgajā valsts budžeta kontā Valsts kasē;

14.2. Latvijas pārstāvniecība personu apliecinošu dokumentu izsniedz tikai pēc valsts nodevas maksājuma summas ieskaitīšanas Latvijas pārstāvniecības kontā.

15. Ja persona valsts nodevas maksājumu veic pārvaldē vai Latvijas pārstāvniecībā ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī vai citā alternatīvā sistēmā (ja pārvalde, Ārlietu ministrija vai starpniekinstitūcija to tehniski nodrošina), pārvalde vai Latvijas pārstāvniecība personu apliecinošu dokumentu izsniedz pēc maksājumu karšu darījuma apstiprināšanas.

16. Par personu apliecinoša dokumenta izsniegšanu noteikti atbrīvojumi no valsts nodevas, ja:

16.1. persona ir pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā un iesniedz šādu faktu apliecinošu dokumentu;

16.2. iepriekšējais personu apliecinošais dokuments kļuvis nederīgs izdevējiestādes vainas dēļ;

16.3. personai izsniedz diplomātisko vai dienesta pasi;

16.4. personai izsniedz Latvijā akreditētas ārvalstu diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības, starptautiskās organizācijas vai tās pārstāvniecības, vai konsulārās iestādes darbinieka vai darbinieka ģimenes locekļa personas apliecību;

16.5. bēglim vai personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss, personu apliecinošu dokumentu izsniedz pirmo reizi;

16.6. personas apliecību pēc iekšlietu ministra lēmuma paziņošanas par aizliegumu izceļot no Latvijas Republikas izsniedz uz lēmumā noteikto termiņu.

(Grozīts ar MK 21.02.2017. noteikumiem Nr. 92; MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 583)

16.1 Par pases izsniegšanu noteikti atbrīvojumi no valsts nodevas Latvijas pilsonim, kurš 2014. gada 4. oktobrī ir sasniedzis 18 gadu vecumu un kura pases derīguma termiņš beidzas līdz 2014. gada 3. oktobrim, un kurš laikposmā no 2012. gada 1. aprīļa līdz 2012. gada 12. jūnijam iesniedza iesniegumu personas apliecības izsniegšanai, ja:

16.1 1. iesniegums pases izsniegšanai pārvaldē iesniegts no 2014. gada 17. februāra līdz 2014. gada 1. oktobrim;

16.1 2. iesniegums pases izsniegšanai Latvijas pārstāvniecībā iesniegts no 2014. gada 17. februāra līdz 2014. gada 22. septembrim.

(MK 04.02.2014. noteikumu Nr.74 redakcijā)

17. Šo noteikumu 14.punktu nepiemēro līdz 2012.gada 1.jūnijam, ja persona uzrāda maksājuma dokumentu par valsts nodevas samaksu, kurā ir norādīts skaidri salasāms maksātāja vārds, uzvārds vai nosaukums un to ir parakstījis maksātājs vai ar spiedogu un parakstu apliecinājis maksājumu pakalpojumu sniedzējs.

18. Noteikumi stājas spēkā 2012.gada 1.aprīlī.

 

Ministru prezidents V.Dombrovskis 
Iekšlietu ministrs R.Kozlovskis

Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 33 (4636), 28.02.2012.

Stājas spēkā: 01.04.2012.

Par portālu Portāla noteikumi Sazinies ar mums Paziņot par kļūdu Reklāma Rekvizīti Video  

Tālrunis: 28331590     E-pasts: info@d-k.lv   www.d-k.lv

Copyright © 2009 — 2022 Latvikon

SIA "LATVIKON" Ģertrūdes iela 63, Rīga, LV-1011 LV40003167602