Parole

Jaunumu saņemšana

Parakstieties uz portāla
"Debеts-Kredīts" bezmaksas jaunumu saņemšanu un saņemiet likumdošanas jaunumus un citu noderīgu informāciju

Ok

Atteikties no nosūtīšanas

Mūsu partneri:


Likumi

Nosaukums    
  Meklēt

Covid-19

Nosaukums Aktuālā redakcija Abonements
Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību (Spēkā līdz 10.06.2020.) 09.05.2020 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums 01.07.2024 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums (zaudē spēku ar 01.01.2024.) 23.03.2022 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Par Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu 01.11.2023 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību (Spēkā līdz 10.06.2020.) 01.07.2020 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem

Likumdošana par nodokļu aplikšanu

Nosaukums Aktuālā redakcija Abonements
Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums + MK noteikumi (Spēkā no 01.01.2018.) (Jaunais) 01.01.2024 Abonements www.d-k.lv EXTRA
Par nodokļiem un nodevām 01.01.2024 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums (Spēkā no 01.01.2018.) (Jaunais) 01.01.2024 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Par uzņēmumu ienākuma nodokli (Spēkā līdz 31.12.2017.) (Vecais) 01.01.2017 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Par uzņēmumu ienākuma nodokli + MK noteikumi (Spēkā līdz 31.12.2017.) (Vecais) 01.01.2017 Abonements www.d-k.lv EXTRA
Par uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi invalīdu biedrību kapitālsabiedrībām, medicīniska rakstura fondu un citu labdarības fondu kapitālsabiedrībām 05.07.2013 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Pievienotās vērtības nodokļa likums (jaunais) 01.01.2024 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Par pievienotās vērtības nodokli (Vecais) 01.07.2012 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Par pievienotās vērtības nodokli + MK noteikumi ( Vecais ) 02.11.2012 Abonements www.d-k.lv EXTRA
Par iedzīvotāju ienākuma nodokli 01.07.2024 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Par iedzīvotāju ienākuma nodokli + MK noteikumi 01.07.2024 Abonements www.d-k.lv EXTRA
Mikrouzņēmumu nodokļa likums 01.01.2024 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums 01.07.2023 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli (Likums ir spēkā līdz 2017.gada 1.janvārim) 01.01.2017 Abonements www.d-k.lv EXTRA
Par Valsts sociālo apdrošināšanu 01.07.2024 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Par maternitātes un slimības apdrošināšanu 01.01.2023 Abonements www.d-k.lv EXTRA
Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām 01.07.2023 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Par nekustamā īpašuma nodokli 10.04.2024 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Par akcīzes nodokli 20.05.2024 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Dabas resursu nodokļa likums 01.07.2024 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Iepakojuma likums 01.01.2022 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Nodokļu maksātājiem nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanai paredzētā atbalsta likums 22.08.2017 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Elektroenerģijas nodokļa likums 01.01.2023 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Autoceļu lietošanas nodevas likums 01.07.2020 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Subsidētās elektroenerģijas nodokļa likums 09.03.2017 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Solidaritātes nodokļa likums 03.01.2019 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli 01.01.2024 Abonements www.d-k.lv EXTRA
Finanšu stabilitātes nodevas likums 01.01.2023 Abonements www.d-k.lv EXTRA
Preču un pakalpojumu loteriju likums 01.01.2017 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Nodokļu atbalsta pasākuma likums 23.08.2012 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem

Likumdošana par uzņēmējdarbību

Nosaukums Aktuālā redakcija Abonements
Sociālā uzņēmuma likums 17.05.2022 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru 01.01.2024 Abonements www.d-k.lv EXTRA
Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās kārtības likums 01.04.2018 Abonements www.d-k.lv EXTRA
Kooperatīvo sabiedrību likums 05.06.2019 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Fizisko personu datu apstrādes likums 04.06.2021 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likums (Spēkā no 01.11.2021.) (Jaunais) 01.11.2021 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Fizisko personu — tiesiska darījuma dalībnieku — diskriminācijas aizlieguma likums 29.09.2021 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās 01.06.2013 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Komercdarbības atbalsta kontroles likums (spēkā no 01.07.2014.) (Jaunais) 01.07.2024 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums (Zaudē spēku: 01.11.2021.) 01.01.2016 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likums 07.03.2023 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Latgales speciālās ekonomiskās zonas likums 20.06.2016 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likums 16.09.2020 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Autopārvadājumu likums 24.04.2024 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Brīvas pakalpojumu sniegšanas likums 01.07.2017 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Negodīgas komercprakses aizlieguma likums 02.03.2023 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās 07.03.2024 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likums 01.08.2016 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Komerclikums 05.06.2024 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Koncernu likums 14.04.2006 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu un zemnieka vai zvejnieka saimniecību 13.01.2015
Sabiedriskā labuma organizāciju likums 17.05.2022 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām (spēkā līdz 01.01.2018.) 22.04.2004 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Biedrību un nodibinājumu likums 01.07.2024 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Eiropas komercsabiedrību likums 01.05.2017 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Eiropas kooperatīvo sabiedrību likums 01.05.2017 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Par Valsts ieņēmumu dienestu 02.05.2023 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Komercdarbības atbalsta kontroles likums (spēkā līdz 01.07.2014.) (Vecais) 01.01.2014 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Reklāmas likums 13.12.2016 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Dokumentu juridiskā spēka likums 01.01.2017 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Par atbildību par preces un pakalpojuma trūkumiem 01.01.2014 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Konkurences likums 14.03.2024 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums 01.07.2024 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Patērētāju tiesību aizsardzības likums 05.06.2024 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Darba likums 25.11.2022
Darba aizsardzības likums 01.07.2020 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Darba strīdu likums 17.01.2015 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Maksātnespējas likums 01.07.2024 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā 07.02.2024 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Fizisko personu datu aizsardzības likums (Likums ir spēkā līdz 2018.gada 5.jūlijam) 07.03.2014 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām 07.05.2024 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Rīgas brīvostas likums 10.05.2022 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likums 01.01.2014 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likums 01.05.2016 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums 30.03.2023 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Paziņošanas likums 01.09.2018 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem

Cita likumdošana

Nosaukums Aktuālā redakcija Abonements
Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likums 16.10.2018 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Iesniegumu likums 01.09.2012 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas likums 01.01.2022 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Imigrācijas likums 08.06.2024 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Valsts aizsardzības dienesta likums 19.04.2023 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem 13.07.2017 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Psihologu likums 01.01.2018 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likums 28.09.2023 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Par Čeku loterijas likuma atzīšanu par spēku zaudējušu 24.12.2022 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Informācijas par ieņēmumiem un ienākuma nodokļiem atklāšanas likums 11.10.2023 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Fizisko personu reģistra likums 01.07.2024 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likums 14.07.2023 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums 06.06.2024 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums 01.01.2023 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Publiskas personas mantas atsavināšanas likums 24.04.2024 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Apdrošināšanas līguma likums 23.02.2024 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Aizsargāta pakalpojuma likums 12.03.2022 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Procesu norises elektroniskā vidē valsts platformas likums 23.03.2022 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Par atsevišķu publisku pasākumu rīkošanas aizliegumu 9. maijā 27.04.2023 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Stratēģiskas nozīmes preču aprites likums 01.01.2023 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Čeku loterijas likums 01.04.2021 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums 01.01.2024 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Par Ukrainā cietušo un bojā gājušo piemiņas dienas noteikšanu 09.04.2022
Preču un pakalpojumu piekļūstamības likums
Inovatīvas uzņēmējdarbības un prioritāro projektu atbalsta likums 02.04.2024 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Trauksmes celšanas likums (Vecais līdz 04.02.2022.) 01.05.2019 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Administratīvo sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā 03.05.2022 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Trauksmes celšanas likums (Jaunais no 04.02.2022.) 04.02.2022 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Preču zīmju likums 07.03.2023 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Ātrdarbīga elektronisko sakaru tīkla likums 19.04.2017 Abonements www.d-k.lv EXTRA
Komercnoslēpuma aizsardzības likums 01.04.2019 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai sniedzamā atbalsta likums 16.02.2021 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pretpasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likums 01.10.2022 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Dzīvokļa īpašuma likums 03.05.2022 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Veselības aprūpes finansēšanas likums 01.01.2018 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likums 23.05.2019 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Plastmasu saturošu izstrādājumu patēriņa samazināšanas likums 03.07.2021 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Elektronisko sakaru likums (Spēkā no: 29.07.2022.) 18.05.2023 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Vērtspapīrošanas likums 15.07.2023 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Brīvprātīgā darba likums 01.04.2018 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Energoefektivitātes likums 01.05.2019 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likums 01.07.2020 Abonements www.d-k.lv EXTRA
Patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju likums 09.07.2015 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likums 08.12.2015 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Publisko iepirkumu likums 05.06.2024 Abonements www.d-k.lv EXTRA
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensiju likums 01.01.2016 Abonements www.d-k.lv EXTRA
Tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums 08.02.2024 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums 11.04.2023 Abonements www.d-k.lv EXTRA
Par Latvijas Republikas valdības un Gērnsi Valstu līgumu par informācijas apmaiņu attiecībā uz nodokļiem 16.03.2013 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums 02.11.2017 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Muitas likums (spēkā no 05.07.2016.) (Jaunais) 01.10.2023 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums 05.04.2023 Abonements www.d-k.lv EXTRA
Būvniecības likums (spēkā no 01.10.2014.) (Jaunais) 01.01.2024 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Statistikas likums 12.01.2024 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Oficiālās elektroniskās adreses likums 01.06.2023 Abonements www.d-k.lv EXTRA
Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likums 01.08.2017 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Mediācijas likums 13.10.2017 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Par mērījumu vienotību 05.06.2013 Abonements www.d-k.lv EXTRA
Biodegvielas likums 09.05.2006 Abonements www.d-k.lv EXTRA
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums 01.02.2022 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Enerģijas dzērienu aprites likums 01.01.2020 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Kontu reģistra likums 01.01.2018 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likums 17.06.2015 Abonements www.d-k.lv EXTRA
Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums 01.04.2024 Abonements www.d-k.lv EXTRA
Latvijas valsts karoga likums 04.05.2021 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Zinātniskās darbības likums 01.05.2024 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likums 01.07.2020 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Personu apliecinošu dokumentu likums 12.01.2024 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Par atbilstības novērtēšanu 14.03.2023 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Parādu ārpustiesas atgūšanas likums 15.07.2023 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Ēku energoefektivitātes likums 02.11.2020 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Pārtikas aprites uzraudzības likums 10.05.2024 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Autortiesību likums 05.04.2023 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Farmācijas likums 12.10.2023 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA
Būvniecības likums (spēkā līdz 01.10.2014.) (Vecais ) 01.06.2013 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Tūrisma likums 02.11.2020 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Alkoholisko dzērienu aprites likums 30.10.2018 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Meža likums 01.07.2023 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti darījumos
 01.07.2005 Abonements www.d-k.lv EXTRA
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums 01.12.2019 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Azartspēļu un izložu likums 17.04.2021 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Muitas likums (spēkā līdz 05.07.2016.) (Vecais) 01.01.2015 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Elektronisko dokumentu likums 30.06.2018 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likums 23.11.2023 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Elektronisko sakaru likums (Zaudē spēku: 29.07.2022.) 12.03.2022 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Par valsts pensijām 01.07.2024 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Valsts fondēto pensiju likums 01.01.2023 Abonements www.d-k.lv EXTRA
Preču un pakalpojumu drošuma likums 01.01.2020 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Informācijas tehnoloģiju drošības likums 25.10.2018 Abonements www.d-k.lv EXTRA
Arhīvu likums 01.05.2021 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Dzīvesvietas deklarēšanas likums 01.07.2020 Abonements www.d-k.lv EXTRA
Par likumu vai atsevišķu to normu spēkā esību saistībā ar Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībai 01.05.2004 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem

Likumdošana par finansēm

Nosaukums Aktuālā redakcija Abonements
Akciju atpirkšanas likums 03.05.2022 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu likums 04.05.2022 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta projektu uzraudzības likums 03.05.2017 Abonements www.d-k.lv EXTRA
Attīstības finanšu institūcijas likums 01.03.2015 Abonements www.d-k.lv EXTRA
Noguldījumu garantiju likums (Jaunais) 01.01.2024 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Euro ieviešanas kārtības likums 01.03.2013 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Kredītinformācijas biroju likums 01.01.2015 Abonements www.d-k.lv EXTRA
Kredītu reģistra likums 16.11.2023 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Noguldījumu garantiju likums (spēkā līdz 01.07.2015.) (Vecais ) 14.06.2014 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Par Latvijas Banku 11.07.2006 Abonements www.d-k.lv EXTRA
Kredītiestāžu likums 21.06.2024 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas 16.05.2023 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Ieguldītāju aizsardzības likums 01.07.2024 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Finanšu instrumentu tirgus likums 01.01.2024 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Likums par budžetu un finanšu vadību 27.04.2024 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās 01.01.2023 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem

Likumdošana par finanšu pārskatu sastādīšanu

Nosaukums Aktuālā redakcija Abonements
Grāmatvedības likums (Spēkā no 01.01.2022.) (Jaunais) 01.01.2022 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Iekšējā audita likums 01.01.2013 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums (spēkā no 01.01.2016.) (Jaunais) 22.03.2023 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Par grāmatvedību (Spēkā līdz 01.01.2022.) (Vecais) 01.07.2021 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Gada pārskatu likums (spēkā līdz 01.01.2016.) (Vecais ) 14.06.2014 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Konsolidēto gada pārskatu likums (spēkā līdz 01.01.2016.) (Vecais ) 01.01.2014 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA
Iekšējā audita likums (Vecais ) 16.03.2010 Abonements www.d-k.lv EXTRA
Revīzijas pakalpojumu likums 11.10.2023 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Nosaukums   Abonements    
    Meklēt

Pieņemts Spēkā Nosaukums Abonements
30.05.2024 05.06.2024 Publisko iepirkumu likums Abonements www.d-k.lv EXTRA
30.05.2024 06.06.2024 Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
30.05.2024 01.07.2024 Komercdarbības atbalsta kontroles likums (spēkā no 01.07.2014.) (Jaunais) Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
30.05.2024 05.06.2024 Komerclikums Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
30.05.2024 05.06.2024 Patērētāju tiesību aizsardzības likums Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
23.05.2024 08.06.2024 Imigrācijas likums Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
23.05.2024 01.01.2025 Imigrācijas likums Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
23.05.2024 21.06.2024 Kredītiestāžu likums Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
25.04.2024 10.05.2024 Pārtikas aprites uzraudzības likums Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
25.04.2024 27.04.2024 Likums par budžetu un finanšu vadību Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
18.04.2024 07.05.2024 Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
27.03.2024 01.01.2027 Autopārvadājumu likums Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
27.03.2024 29.03.2024 Likums par budžetu un finanšu vadību Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
27.03.2024 24.04.2024 Autopārvadājumu likums Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
27.03.2024 31.12.2024 Autopārvadājumu likums Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
27.03.2024 24.04.2024 Publiskas personas mantas atsavināšanas likums Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
21.03.2024 10.04.2024 Par nekustamā īpašuma nodokli Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
21.03.2024 01.01.2025 Kredītu reģistra likums Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
14.03.2024 01.05.2024 Zinātniskās darbības likums Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
14.03.2024 31.12.2026 Zinātniskās darbības likums Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem

< 1 2 3 4 5 ... 89 90 91 92 >

Nosaukums Aktuālā redakcija Abonements
Par portālu Portāla noteikumi Sazinies ar mums Paziņot par kļūdu Reklāma Rekvizīti Video  

Tālrunis: 28331590     E-pasts: info@d-k.lv   www.d-k.lv

Copyright © 2009 — 2022 Latvikon

SIA "LATVIKON" Ģertrūdes iela 63, Rīga, LV-1011 LV40003167602