Parole

Jaunumu saņemšana

Parakstieties uz portāla
"Debеts-Kredīts" bezmaksas jaunumu saņemšanu un saņemiet likumdošanas jaunumus un citu noderīgu informāciju

Ok

Atteikties no nosūtīšanas

Mūsu partneri:


MK noteikumi

Numurs   Nosaukums   Abonements    
      Meklēt

Noteikuma Nr. Izmaiņas Nr. Nosaukums Pieņemts Spēkā Noteikumi ir atcelti Abonements
300 176 Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 300 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību" 19.03.2024 22.03.2024 Abonements www.d-k.lv EXTRA
134 83 Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 21. februāra noteikumos Nr. 134 "Personu apliecinošu dokumentu noteikumi" 06.02.2024 12.02.2024 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
1514 5 Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1514 "Kārtība, kādā reģistrēts nodokļa maksātājs iesniedz pieteikumu pievienotās vērtības nodokļa atmaksas saņemšanai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, un kārtība, kādā atmaksā pievienotās vērtības nodokli citas Eiropas Savienības dalībvalsts reģistrētam nodokļa maksātājam" 09.01.2024 11.01.2024 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
1065 28 Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumos Nr. 1065 "Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai" 09.01.2024 11.01.2024 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
173 23 Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 31. marta noteikumos Nr. 173 "Noteikumi par samazinātās akcīzes nodokļa likmes piemērošanu zvejniecībā izmantojamai dīzeļdegvielai" 09.01.2024 11.01.2024 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
7 Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas noteikumi 09.01.2024 11.01.2024 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
19 Covid-19 sertifikātu noteikumi 09.01.2024 11.01.2024 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
662 8 Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 30. oktobra noteikumos Nr. 662 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību" 09.01.2024 11.01.2024 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
495 3 Grozījums Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumos Nr. 495 "Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" 09.01.2024 11.01.2024 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
1507 4 Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1507 "Kārtība, kādā atmaksā pievienotās vērtības nodokli trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrētam nodokļa maksātājam" 09.01.2024 11.01.2024 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
851 788 Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumos Nr. 851 "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem" 19.12.2023 01.01.2024 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
529 750 Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" 12.12.2023 15.12.2023 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
676 745 Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumos Nr. 676 "Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai" 12.12.2023 01.01.2024 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
697 Kontrolpirkuma noteikumi 05.12.2023 07.12.2023 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
866 695 Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 866 "Īstermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanas noteikumi komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām" 05.12.2023 07.12.2023 Abonements www.d-k.lv EXTRA
701 Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevu 2024. gadā 05.12.2023 01.01.2024 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
899 678 Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. septembra noteikumos Nr. 899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" 28.11.2023 30.11.2023 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
812 660 Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 812 "Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi" 21.11.2023 25.11.2023 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
656 657 Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr. 656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu" 14.11.2023 01.01.2024 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
785 647 Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumos Nr. 785 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā" 14.11.2023 01.01.2024 Abonements www.d-k.lv EXTRA

< 1 2 3 4 5 ... 150 151 152 153 >

Citi MK noteikumi

Visas kategorijas
Noteikuma Nr. Nosaukums Aktuālā redakcija Noteikumi ir atcelti
100 Medicīnisko ierīču un medicīnisko preču reģistrācijas, realizācijas un izplatīšanas kārtība 06.03.2001
1054 Kārtība, kādā pēc Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pieprasījuma persona iesniedz informāciju par tās ienākumiem, naudas uzkrājumiem un īpašumiem 16.11.2010
650 Kārtība, kādā komersanti iegūst tiesības sniegt drošības rezervju pakalpojumu valsts naftas produktu (degvielas) rezervju izveidei noteiktā apjomā 11.01.2011
73 Kārtība, kādā Amerikas Savienoto valstu vēstniecībai Latvijas Republikā atļauts iegādāties degvielu bez akcīzes nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa 18.02.1997
1184 Noteikumi par transportlīdzekļu kategorijām, uz kurām iepirkumos attiecināmas īpašas prasības, un transportlīdzekļu darbmūža ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanas metodiku 24.09.2013
1085 Noteikumi par izmantotā laika un paveiktā darba uzskaites sistēmu no valsts budžeta, Eiropas Savienības un ārvalstu finanšu atbalsta līdzekļiem finansētu pētījumu projektu īstenošanai 30.11.2010
201 Noteikumi par metroloģiskajām prasībām fasētajām precēm un to metroloģiskās kontroles kārtība 05.09.2006
1053 Noteikumi par īpašām prasībām diētiskajai pārtikai, kārtību, kādā reģistrē diētisko pārtiku, un valsts nodevu par diētiskās pārtikas reģistrāciju 21.10.2014
108 Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem 13.02.2007
1147 Noteikumi par valsts nodevu par savvaļas sugu dzīvnieku turēšanas vietas reģistrāciju 06.08.2013
13 Noteikumi par komercķīlas reģistrācijas valsts nodevu 23.12.2014
457 Noteikumi par valsts nodevas par civilstāvokļa aktu reģistrāciju apmēru un maksāšanas kārtību 28.06.2005
548 Noteikumi par valsts nodevas likmi par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu 2004.gadā 30.09.2003
73 Noteikumi par valsts nodevu par personas apliecību un pasu izsniegšanu 22.04.2004
962 Noteikumi par valsts nodevu par zīdaiņiem paredzēto mākslīgo maisījumu reģistrāciju 06.08.2013
546 Licencēšanas noteikumi nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanai 26.07.2005
500 Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs 01.06.2010
874 Kārtība, kādā iepērkami un realizējami melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi 10.03.2009
613 Atkritumu apsaimniekošanas atļauju izsniegšanas, pagarināšanas, pārskatīšanas un anulēšanas kārtība 29.07.2008
782 Kārtība, kādā iesniedzami ziņojumi par pārstrādāto atkritumu apjomu un veidiem 22.09.2008
789 Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība 26.01.2010
999 Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu 02.12.2014
936 Tūrisma attīstības valsts aģentūras nolikums 08.09.2009
1035 Prasības dzīvnieku barības mazumtirdzniecībai 09.11.2010
139 Noteikumi par atsevišķu bīstamas ķīmiskas vielas saturošu iekārtu un produktu lietošanas un marķēšanas prasībām un par videi kaitīgo preču sarakstu 04.08.2015
301 Noteikumi par kravas ekspeditoru un kravas ekspedīcijas pakalpojumiem 17.10.1995
1008 Noteikumi par apdrošināšanas atlīdzības apmēru un aprēķināšanas kārtību par personai nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem 25.03.2008
1228 Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļaujas izsniegšanas valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atbrīvojumiem 13.06.2023
75 Kārtība, kādā iekasē un maksā transportlīdzekļu ikgadējo nodevu un piemēro atbrīvojumus no nodevas maksāšanas un nodevas atlaides 23.01.2007
845 Noteikumi par transportlīdzekļu reģistrācijas valsts nodevu (transportlīdzekļu reģistra nodevu) 30.01.2007
255 Kārtība, kādā piešķiramas valsts mērķdotācijas pašvaldību apvienošanās projektu sagatavošanai 04.04.2006
400 Noteikumi par Labklājības ministrijas valsts budžeta apakšprogrammā 05.04.00 "Valsts sociālo pakalpojumu administrēšana, uzraudzība un kontrole" paredzētās apropriācijas sadalījumu pa pašvaldībām un kārtību, kādā republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām piešķiramas valsts mērķdotācijas sociālo darbinieku atalgojuma daļējai nodrošināšanai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 19.06.2007
922 Valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugu apstiprināšanas noteikumi 01.12.2015
1182 Noteikumi par valsts statistikas pārskatu veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un pārskatu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību 19.11.2013
129 Kārtība, kādā publicē politisko organizāciju (partiju) gada pārskatus, vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas un ziņojumus par dāvinājumiem (ziedojumiem) 10.02.2009
133 Kārtība, kādā dzīvokļa īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu 26.03.2002
171 Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā 19.09.2017
294 Noteikumi par vietu nosaukumu, iestāžu, sabiedrisko organizāciju, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) nosaukumu un pasākumu nosaukumu veidošanu un lietošanu 19.01.2012
366 Dārgmetāla izstrādājumu izgatavotāju personisko zīmogu reģistrācijas kārtība 20.08.2002
39 Eksporta kredītu garantiju izsniegšanas noteikumi 09.01.2007
546 Noteikumi par saimnieciskās darbības veicēju deklarēšanos atbilstoši sīko, mazo un vidējo uzņēmumu definīcijai 14.08.2007
597 Kārtība, kādā novērtējama jaunās pārtikas atbilstība klasifikācijas un kvalitātes prasībām 18.07.2006
620 Kārtība, kādā izsniedz, atsaka vai anulē eksporta un importa atļaujas precēm, kuras varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai 25.07.2006
691 Ārzemnieku veselības apdrošināšanas noteikumi 09.12.2003
78 Medicīnisko ierīču un medicīnisko preču ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība 19.02.2002
71 Kārtība, kādā reliģiskās organizācijas iesniedz pārskatu par savu darbību 19.02.2002
735 Noteikumi par publiskas personas zemes nomu 06.05.2014
761 Noteikumi par kārtību, kādā apkopojama, sagatavojama un publicējama informācija par vidējiem darba ienākumiem un deklarētajiem gada apliekamajiem ienākumiem 10.08.2010
762 Kārtība, kādā veicami iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena ir lielāka par 1000 latu, bet mazāka par 10000 latu 12.09.2006
17 Maksājumu izpildes kārtība Valsts kasē 06.11.2007
1055 Kārtība, kādā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs publicē politisko organizāciju (partiju) gada pārskatus, vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas, ziņojumus par dāvinājumiem (ziedojumiem) un ziņojumus par biedru iestāšanās naudu un 16.11.2010
130 Noteikumi par valodu lietošanu informācijā 15.02.2005
296 Noteikumi par profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu un valodas prasmes pārbaudes kārtību 22.08.2000
288 Noteikumi par tulkojumu nodrošināšanu pasākumos 22.08.2000
291 Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā 22.08.2000
292 Noteikumi par valodu lietošanu informācijā 22.08.2000
401 Ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju reģistrācijas kārtība 10.11.2020
698 Noteikumi par mikroaizdevumiem un grantiem Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta "Mikrokreditēšanas programma" ietvaros 28.04.2020
783 Noteikumi par maza apmēra prasībā izmantojamām veidlapām 11.10.2011
666 Noteikumi par valsts nodevu par atļaujas izsniegšanu A vai B kategorijas piesārņojošai darbībai, atļaujas nosacījumu pārskatīšanu, kā arī valsts nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumiem 03.09.2013
669 Noteikumi par traktortehnikas un tās piekabju reģistrācijas valsts nodevu 13.08.2013
703 Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas atļaujas izsniegšanas un anulēšanas kārtību, atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijas kārtību, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību 17.07.2018
667 Noteikumi par valsts nodevu par apstiprinājuma vai piekrišanas izsniegšanu atkritumu pārrobežu pārvadājumiem un valsts nodevas maksāšanas kārtību 20.08.2013
615 Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas atkalizmantošanas noteikumi 02.08.2011
634 Noteikumi par personas datu nodošanas līgumos obligāti iekļaujamiem nosacījumiem 16.08.2011
541 Bīstamo kravu aprites kontroles kārtība 05.07.2011
594 Noteikumi par apsardzes sertifikātu izsniegšanas, pagarināšanas un anulēšanas kārtību un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru 24.09.2013
515 Noteikumi par valsts nodevas apmēru par vietējās pierobežas satiksmes atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un valsts nodevas maksāšanas kārtību 24.09.2013
502 Kārtība, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) un Valsts policijas atļaujas komercdarbībai ar uguņošanas ierīcēm un skatuves pirotehniskajiem izstrādājumiem un maksājama valsts nodeva 06.08.2013
450 Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību 27.06.2023
648 Noteikumi par valsts nodevu par ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu un zirga pases izsniegšanu 30.07.2013
469 Noteikumi par valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību par ūdens resursu lietošanas atļaujas izsniegšanu 03.09.2013
952 Kārtība, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās 05.11.2013
934 Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību 15.12.2015
937 Noteikumi par līgumcenu robežām iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā 04.01.2018
939 Noteikumi par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas kārtību komercdarbībai ar ieročiem, munīciju un speciālajiem līdzekļiem un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru 03.09.2013
1015 Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu 26.09.2017
71 Kārtība, kādā tirdzniecības vietā vai speciāli izveidotā iepakojuma pieņemšanas punktā savāc iepakojumu, kuram nepiemēro depozīta sistēmu 24.01.2012
960 Noteikumi par kārtību, kādā iepērk un realizē melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus un izsniedz licences metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā, kā arī par valsts nodevas likmi par licenci metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un valsts nodevas maksāšanas kārtību 20.09.2016
914 Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi 17.12.2013
907 Noteikumi par spridzinātāja sertifikāta un spridzināšanas darbu vadītāja sertifikāta izsniegšanas kārtību un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru 27.08.2013
941 Noteikumi par ekodizaina prasībām ar enerģiju saistītām precēm (produktiem) 07.08.2018
1000 Speciālo atļauju (licenču) izsniegšanas kārtība komercdarbībai ar sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm un valsts nodevas apmērs un maksāšanas kārtība 06.08.2013
45 Noteikumi par pirotehniķa sertifikāta iegūšanas kārtību un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru 08.10.2013
613 Noteikumi par mezanīna aizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai 07.01.2014
47 Noteikumi par Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai nepieciešamās informācijas sniegšanas kārtību un apjomu 02.08.2016
553 Noteikumi par darba atļaujām ārzemniekiem 26.07.2011
137 Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības reģistrācijai nepieciešamajiem dokumentiem un šīs sabiedrības atbilstības izvērtēšanu 21.02.2012
170 Noteikumi par ārpus kārtas transportējamām precēm 04.12.2018
235 Kārtība, kādā nosaka maksu par bīstamo atkritumu apglabāšanu 27.08.2013
187 Noteikumi par valsts nodevu par publiska dokumenta legalizāciju 24.01.2017
173 Noteikumi par valsts nodevu augu šķirņu aizsardzības jomā 24.09.2013
163 Noteikumi par valsts nodevu par gaisa pārvadājumu licences vai speciālo aviācijas darbu licences izsniegšanu 27.08.2013
118 Licenču un sertifikātu reģistra noteikumi 21.01.2014
233 Biometrijas datu apstrādes sistēmas noteikumi 03.04.2012
1065 Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai 09.01.2024
326 Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmu tiešās pārvaldes iestādēs 08.05.2012
307 Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai 2012.gadā 02.05.2012
306 Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs 02.05.2012
374 Līdzfinansējuma piešķiršanas, vadības, uzraudzības un kontroles kārtība sabiedrības integrācijas veicināšanai un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanai 22.04.2015
381 Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai 05.07.2016
892 Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu 03.04.2018
466 Sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu izņemšanas un iznīcināšanas kārtība un valsts nodevas maksāšanas kārtība 03.07.2012
367 Kārtība, kādā reģistrējamas saimnieciskās darbības vietas darbam ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem, to obligātās provēšanas un marķēšanas kārtība un neprovētu dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu uzglabāšanas kārtība 05.03.2013
108 Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība 12.11.2013
291 Noteikumi par pieteikumiem ierakstu izdarīšanai maksātnespējas reģistrā 12.07.2011
407 Noteikumi par biedrības, nodibinājuma, reliģiskās organizācijas vai tās iestādes iepriekšējā gada darbības pārskata un turpmākās darbības plāna veidlapas paraugu 24.09.2013
751 Maksātnespējas administrācijas nolikums 06.11.2012
775 Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu investīciju veicināšanai lauksaimniecībā un materiālās bāzes pilnveidošanai 26.11.2013
61 Noteikumi par parāda atgūšanas izdevumu pieļaujamo apmēru un izdevumiem, kuri nav atlīdzināmi 29.10.2013
64 Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju licencēšanas kārtība 08.10.2013
138 Noteikumi par rūpniecisko energoauditu 12.03.2013
220 Noteikumi par muitas iestāžu klasifikatoru 23.04.2013
255 Kārtība, kādā reģistrējamas, novērtējamas, izmantojamas un izpērkamas diplomātiskās dāvanas un dāvanas, kas pieņemtas, pildot valsts amatpersonas pienākumus, un kas ir publiskas personas institūcijas īpašums 07.04.2015
307 Kārtība, kādā pēc Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pieprasījuma persona iesniedz informāciju par tās ienākumiem, naudas uzkrājumiem, parādsaistībām un īpašumiem 08.10.2013
327 Noteikumi par mikroaizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai 27.01.2015
299 Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem 05.01.2016
619 Kontrolpirkuma veikšanas kārtība 20.12.2016
626 Noteikumi par kravas transportlīdzekļu reģistrāciju ārējās sauszemes robežas šķērsošanai 20.08.2013
898 Noteikumi par apmācību nodrošināšanu saimnieciskās darbības uzsācējiem un personām, kas vēlas uzsākt saimniecisko darbību 27.01.2015
891 Noteikumi par saimnieciskās darbības ierobežojumiem, par kuriem pienākas kompensācija, tās izmaksas nosacījumiem, kārtību un apmēru 17.09.2013
1110 Iekšējās drošības dienesta reģistrācijas kārtība 15.10.2013
1172 Atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijas kārtība 22.10.2013
1191 Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem 16.12.2014
1278 Metroloģiskās prasības fasētajām precēm un to metroloģiskās kontroles kārtība 12.11.2013
1447 Noteikumi par valsts nodevu par gaisa pārvadājumu licences vai speciālo aviācijas darbu licences izsniegšanu 10.12.2013
1530 Noteikumi par ierakstu izdarīšanas Uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā, kā arī iesniedzamo dokumentu reģistrēšanas valsts nodevu 17.12.2013
1521 Noteikumi par subsidētās elektroenerģijas nodokļa piemērošanu 01.07.2014
47 Noteikumi par speciālajām profesijām, kurās privāto pensiju fondu pensiju plānos norādītais strādājošo pensijas vecums var būt mazāks par 55 gadiem 22.03.2016
58 Kārtība, kādā tiek sadalīta valsts mērķdotācija to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldības 28.01.2014
55 Noteikumi par ārzemnieku nodarbināšanu 25.04.2017
199 Būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība 15.04.2014
241 Noteikumi par mezanīna aizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai 03.05.2016
249 Noteikumi par minimālo drošības un servisa pakalpojumu līmeni kravas transportlīdzekļu novietošanai paredzētajos stāvlaukumos 20.05.2014
318 Lauksaimniecības nozarē piešķiramā de minimis atbalsta administrēšanas un uzraudzības kārtība 17.06.2014
313 Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un uzskaites veidlapu paraugiem 17.06.2014
243 Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu investīciju veicināšanai lauksaimniecībā 19.08.2014
273 Noteikumi par jūrnieku veselības atbilstību darbam uz kuģa 20.12.2016
277 Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas izsniegšanas noteikumi 06.06.2017
339 Kārtība, kādā veicami maksājumi valsts pamatbudžetā par valsts stratēģiskās infrastruktūras izmantošanu un izlietojami iegūtie finanšu līdzekļi 17.06.2014
418 Noteikumi par veselības pārbaudēm personām, kas glabā (nēsā) ieročus un veic darbu ar ieročiem 22.07.2014
443 Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai 29.08.2017
433 Mediatoru sertifikācijas un atestācijas kārtība 22.09.2015
444 Kārtība, kādā sedzami valsts akciju sabiedrības "Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum" izdevumi saistībā ar to privatizācijas sertifikātu uzkrāšanas kontu apkalpošanu, kuros veicami maksājumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektiem un dzīvokļu, mākslinieka darbnīcu un neapdzīvojamo telpu nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai 05.08.2014
448 Zvejniecības un akvakultūras nozarē piešķiramā de minimis atbalsta administrēšanas un uzraudzības kārtība 05.08.2014
497 Noteikumi par valsts zinātnisko institūciju veikto pievienotās vērtības nodokļa maksājumu līdzfinansēšanu, īstenojot Eiropas Savienības pamatprogrammu projektus 19.08.2014
531 Noteikumi par atbalstu iesācējuzņēmumu apmācību un semināru rīkošanai 02.09.2014
606 Noteikumi par rakstveida lēmuma projekta saturu, nosakot veidu, kādā tiks veikti turpmākie norēķini ar pakalpojuma sniedzēju 07.10.2014
632 Noteikumi par ikgadēju valsts nodevu par atļaujas vai licences laukuma jūrā izmantošanu 14.10.2014
600 Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 13.11.2018
673 Noteikumi par vides kritēriju piemērošanu un piedāvājuma izvēles kritēriju noteikšanu pārtikas produktu piegādes un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumiem 28.10.2014
772 Noteikumi par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību 01.04.2014
725 Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā un traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā esošās informācijas pieprasīšanas kārtība 25.11.2014
752 Prasības lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu sūtījumu pārbaudei, par kuriem pastāv aizdomas, ka tiek sūtīti elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi 09.12.2014
743 Kārtība, kādā izdara kontrolšāvienu, kā arī valsts nodevas apmērs un maksāšanas kārtība 02.12.2014
1605 Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību 07.01.2014
757 Apsardzes darbības licencēšanas noteikumi 09.12.2014
58 Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu apsardzes darbībā 03.02.2015
86 Eiropas Savienības pagaidu ārkārtas atbalsta piešķiršanas kārtība piena nozarē 17.02.2015
63 Licenču un sertifikātu reģistra noteikumi 27.06.2017
103 Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa piešķiršanas kārtība un statusa piešķiršanai nepieciešamie dokumenti 08.08.2017
118 Pārrobežu skaidras naudas pārvadājumu atļaujas izsniegšanas kārtība un valsts nodevas apmērs un maksāšanas kārtība 03.03.2015
125 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai 11.05.2021
150 Kārtība, kādā uzskaita un dabiskajās ūdenstilpēs ielaiž zivju resursu atražošanai un pavairošanai paredzētos zivju mazuļus, kā arī prasības attiecībā uz mākslīgai zivju pavairošanai pielāgotu privāto ezeru izmantošanu 31.03.2015
131 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Ražošanas un tirdzniecības plāni" 24.03.2015
192 Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas programmas noteikumi 27.09.2016
141 Zivju izkraušanas kontroles un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudes noteikumi 24.03.2015
278 Noteikumi par valsts nodevu ieraksta izdarīšanai šķīrējtiesu reģistrā 02.06.2015
200 Valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas kārtība Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu finansējuma saņēmējiem no Latvijas 22.04.2015
358 Prasības mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kas piegādā mājas apstākļos ražotu vai gatavotu dzīvnieku izcelsmes pārtiku 30.06.2015
318 Elektronisko izsoļu vietnes noteikumi 27.06.2023
441 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana" 24.10.2017
437 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Tirdzniecības pasākumi" 05.11.2019
434 Pirotehnisko izstrādājumu drošuma pamatprasības 28.07.2015
323 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumam "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai" 15.07.2016
490 Noteikumi par valsts drošības iestāžu izdienas pensijas saņēmēja apliecību 25.08.2015
489 Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensijas piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība 04.12.2018
522 Privatizējamai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas kārtība 08.09.2015
557 De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība lauksaimniecības nozarē 13.06.2017
558 De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība zvejniecības un akvakultūras nozarē 13.06.2017
559 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Galīga zvejas darbību pārtraukšana" 29.09.2015
582 Iekšējās drošības dienesta reģistrācijas kārtība 13.10.2015
693 Kārtība, kādā skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojumu sniedzēji paziņo par saimnieciskās darbības uzsākšanu 28.05.2019
681 Kārtība, kādā sniedz aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu un atbildīgās institūcijas sniedz informāciju par aizsargātā lietotāja statusu 01.12.2015
720 Patentu valdes nolikums 15.12.2015
764 Noteikumi par dizainparaugu reģistrācijas procedūras veidlapu un reģistrācijas apliecības paraugiem 22.12.2015
85 Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi 09.02.2016
524 Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem 21.04.2020
77 Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu 02.02.2016
146 Noteikumi par profesionālo patentpilnvarnieku sarakstu, tā uzturēšanas kārtību un profesionālo patentpilnvarnieku kvalifikācijas eksāmena kārtību 08.03.2016
174 Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu 22.03.2016
215 Dzīvojamās telpas īres maksā ietilpstošo apsaimniekošanas izdevumu aprēķināšanas metodika 12.04.2016
245 Noteikumi par grāmatvedības uzskaites informāciju, kas pēc pieprasījuma iesniedzama Valsts dzelzceļa administrācijai 19.04.2016
225 Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām 19.12.2017
263 Profesionālo kvalifikāciju saraksts, kuras iegūstot kārtojami centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni 26.04.2016
238 Ugunsdrošības noteikumi 15.09.2020
243 Noteikumi par energoefektivitātes prasībām licencēta vai reģistrēta energoapgādes komersanta valdījumā esošām centralizētām siltumapgādes sistēmām un to atbilstības pārbaudes kārtību 19.04.2016
226 Noteikumi par akcelerācijas fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai 24.04.2018
265 Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai 16.07.2019
328 Noteikumi par mikroaizdevumiem, starta un izaugsmes aizdevumiem 19.09.2023
469 Noteikumi par paralēlajiem aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai 13.07.2023
361 Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām 20.06.2017
421 Kārtība, kādā Valsts vides dienests pieņem lēmumu par atļauju ievest atkritumus reģenerācijai un lēmumu par atkritumu ievešanas aizliegumu 28.06.2016
424 Noteikumi par starptautiskajiem kravu pārvadājumiem paredzēto konteineru atbilstības novērtēšanu un verificētās bruto masas noteikšanu, paziņošanu un kontroli 28.06.2016
459 Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšanas un sadales sistēmas pakalpojuma kompensēšanas kārtība 19.06.2018
468 Starptautisko un nacionālo sankciju izpildes kārtība 16.10.2018
518 Noteikumi par sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai 24.04.2018
490 Labklājības informācijas sistēmas (LabIS) noteikumi 03.07.2018
487 Uzņēmumu energoaudita noteikumi 12.06.2018
604 Kārtība, kādā piena ražotājiem piešķir Eiropas Savienības atbalstu par piena ražošanas samazināšanu 13.09.2016
612 Tiešās pārvaldes iestāžu rīkotajos iepirkumos izvirzāmās preču un pakalpojumu energoefektivitātes prasības 20.09.2016
633 Profesijas standarta, profesionālās kvalifikācijas prasību (ja profesijai neapstiprina profesijas standartu) un nozares kvalifikāciju struktūras izstrādes kārtība 27.09.2016
631 Rūpniecības produktu kodu saraksta noteikumi 08.08.2023
664 Noteikumi par valsts nodevu, kas maksājama par ierakstu izdarīšanu uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā, kā arī iesniedzamo dokumentu reģistrēšanu 24.08.2021
672 Noteikumi par valsts nodevu par pārvadātāja licences izsniegšanu pārvadājumiem pa dzelzceļu 11.10.2016
708 Noteikumi par valsts nodevu par kultūras pieminekļu, tajā skaitā valstij piederošo senlietu, pagaidu izvešanu un mākslas un antikvāro priekšmetu pilnīgu izvešanu un pagaidu izvešanu no Latvijas 01.11.2016
722 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Atbalsts saglabāšanas pasākumiem" 08.11.2016
744 Kārtība, kādā valsts izmanto pirmpirkuma tiesības uz zemi zem publiskajiem ūdeņiem 22.11.2016
738 Noteikumi par caurlaidēm, kas dod tiesības transportlīdzekļu vadītājiem darba uzdevumu pildīšanas laikā neievērot atsevišķas ceļu satiksmes noteikumu prasības 30.10.2018
37 Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam 15.01.2013
668 Energoefektivitātes monitoringa un piemērojamā energopārvaldības sistēmas standarta noteikumi 11.10.2016
669 Kārtība, kādā noslēdz un pārrauga brīvprātīgu vienošanos par energoefektivitātes uzlabošanu 11.10.2016
71 Noteikumi par papildu prasībām ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai Latvijas Republikā reglamentētās profesijās 31.01.2017
30 Jaunuzņēmumu darbības vērtēšanas komisijas nolikums 18.02.2021
405 Latvijas valsts karoga likuma piemērošanas noteikumi 07.09.2021
226 Energoefektivitātes pienākuma shēmas noteikumi 25.04.2017
37 Noteikumi par kārtību, kādā iemaksājama un atmaksājama drošības nauda par transportlīdzekļa atsavināšanas aizlieguma dzēšanu, un drošības naudas apmēru 17.01.2017
840 Noteikumi par Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritoriju platību, tās teritoriju robežu noteikšanas un aktualizēšanas kārtību un kritērijiem 20.12.2016
74 Jaunuzņēmumu atbalsta programmu pieteikšanas un administrēšanas kārtība 09.08.2022
546 Oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmas noteikumi 12.09.2017
537 Noteikumi par portfeļgarantijām sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju – juridisko personu – kreditēšanas veicināšanai 05.09.2023
505 Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra 23.01.2018
186 Kārtība, kādā kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība un maksājumu pakalpojumu sniedzējs sniedz informāciju kontu reģistram un kontu reģistra informācijas lietotāji saņem kontu reģistra informāciju 18.02.2021
24 Noteikumi par valsts nodevu apraides atļaujas izsniegšanai un pamatnosacījumu pārskatīšanai, retranslācijas atļaujas izsniegšanai un pārreģistrācijai, kā arī apraides tiesību īstenošanas uzraudzībai 28.04.2020
866 Īstermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanas noteikumi komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām 05.12.2023
197 Noteikumi par komercdarbības atbalsta piešķiršanas nosacījumiem sociālajiem uzņēmumiem un atbalsta piešķiršanas kārtību 03.04.2018
173 Noteikumi par sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām un sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas, reģistrēšanas un uzraudzības kārtību 04.02.2021
78 Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi 27.02.2024
171 Lauksaimniecības un pārstrādāto lauksaimniecības produktu Eiropas Savienības licencēšanas un tarifu kvotu sistēmu administrēšanas kārtība 20.03.2018
261 Veselības apdrošināšanas iemaksu veikšanas un atmaksāšanas kārtība 03.05.2018
271 Veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju datubāzes noteikumi 08.05.2018
765 Kārtība, kādā valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs aprēķina maksājumu par ieguldījumu plāna pārvaldi, un kārtība, kādā tiek veikta minētā maksājuma uzskaite un ieturēšana 11.01.2022
108 Specialitātes (profesijas), kurās prognozē būtisku darbaspēka trūkumu un kurās darbā Latvijas Republikā var uzaicināt ārzemniekus 20.02.2018
188 Noteikumi par interaktīvās azartspēles vai interaktīvās izlozes organizēšanā izmantojamās spēles programmas atbilstības pārskatā iekļaujamo informāciju 27.03.2018
189 Interaktīvo azartspēļu, interaktīvo izložu un izložu biļešu pārdošanas un dalības maksājumu pieņemšanas organizēšanas sistēmu noteikumi 27.03.2018
261 Kārtība, kādā nosaka atlīdzību par elektronisko sakaru tīkla ierīkošanai un būvniecībai nepieciešamā zemes īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu 16.05.2017
338 Noteikumi par valsts nodevu par gaisa pārvadājumu licences izsniegšanu un darbības atjaunošanu 19.06.2018
447 Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtība 24.07.2018
439 Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība 24.07.2018
290 Vidēja un ilgtermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanas noteikumi saimnieciskās darbības veicējiem 30.05.2017
373 Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām 26.06.2018
446 Noteikumi par lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu programmu 25.01.2022
820 Noteikumi par elektroenerģijas nodokļa deklarācijas veidlapas paraugu un tās aizpildīšanas kārtību 05.07.2022
260 Noteikumi par kārtību, kādā izvietojami informatīvie uzraksti vai simboli par smēķēšanas aizliegumu vai atļauju smēķēt, kā arī par uzrakstu un simbolu paraugiem 16.05.2017
480 Kārtība, kādā sniedz informāciju par maksu, ko piemēro ar maksājumu kontiem saistītajiem pakalpojumiem 07.08.2018
827 Kārtība, kādā atzīst profesionālo kvalifikāciju pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā 29.08.2017
180 Tiešās pārvaldes iestāžu rīkotajos iepirkumos izvirzāmās preču un pakalpojumu energoefektivitātes prasības 14.02.2023
228 Pārstāvības nodrošināšanas kārtība starptautisko ieguldījumu strīdu izskatīšanā 03.05.2017
741 Noteikumi par lauksaimniecības zemes nomu ar izpirkuma tiesībām 12.12.2017
95 Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai 20.02.2018
380 Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem 22.11.2022
350 Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi 27.06.2023
101 Noteikumi par Sociālo uzņēmumu komisiju 20.02.2018
172 Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas noteikumi 02.07.2019
184 Noteikumi par kritērijiem izvērtēšanai, vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā minētās darbības Latvijā tiek veiktas brīvas konkurences apstākļos, un par Eiropas Komisijai iesniedzamo prasību 28.03.2017
479 Atlīdzības aprēķināšanas kārtība par centralizētās ūdensapgādes, centralizētās kanalizācijas sistēmas vai tās daļas ierīkošanai vai pārbūvei nepieciešamā nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežošanu 16.08.2017
187 Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība 24.10.2023
812 Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi 21.11.2023
851 Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem 19.12.2023
621 Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām 23.08.2022
384 Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu 19.11.2019
750 Noteikumi par valsts nodevu par atļaujas izsniegšanu atbildīgajai personai par izmēģinājuma, izmēģinājumā iesaistīto personu un izmēģinājuma dzīvnieku pārraudzību 12.12.2017
548 Otrreizējo izejvielu uzskaites kārtība 28.08.2018
557 Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem 30.10.2018
103 Kārtība, kādā sedz ar personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu saistītos izdevumus 05.03.2019
626 Noteikumi par obligāti piemērojamo profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību sarakstu un tajā iekļauto profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību publiskošanas kārtību 09.10.2018
631 Higiēnas prasības skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai 09.10.2018
652 Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis 30.10.2018
715 Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem 25.01.2022
757 Maksātnespējas kontroles dienesta nolikums 04.12.2018
188 Licences izsniegšanas kārtība komercdarbībai ar ieročiem, munīciju un speciālajiem līdzekļiem un valsts nodevas maksāšanas kārtība un apmērs 07.05.2019
624 Prasības medījamo dzīvnieku un to gaļas apritei un piegādei nelielā apjomā galapatērētājam 17.10.2017
302 Psihologu sertifikācijas padomes nolikums 29.05.2018
190 Būvniecības valsts kontroles biroja sniegto maksas pakalpojumu cenrādis 07.05.2019
357 Kooperatīvo sabiedrību atbilstības noteikumi 16.07.2019
301 Psihologu noteikumi 29.05.2018
505 Latvijā kontrolējamo neklasificēto vielu aprites kārtība 29.10.2019
611 Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā 25.09.2018
466 Noteikumi par speciālajām profesijām, kurās privāto pensiju fondu pensiju plānos norādītais strādājošo pensijas vecums var būt mazāks par 55 gadiem 28.07.2020
752 Bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta noteikumi 13.07.2023
28 Noteikumi par kārtību, kādā iesniedzami ziņojumi par plastmasu saturošiem izstrādājumiem, un kritērijiem šo izstrādājumu klasifikācijai 06.12.2022
111 Attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas kārtība 08.02.2022
864 Kārtība, kāda piešķir un izmaksā ģimenes valsts pabalstu un piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti 21.12.2021
871 Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas noteikumi 21.12.2021
175 Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā piemērojamajiem korporatīvās pārvaldības ieteikumiem 15.03.2022
157 Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi 24.01.2023
172 Noteikumi par informāciju, kas nepieciešama, lai nodrošinātu atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem 10.05.2022
168 Noteikumi par primāri sniedzamā atbalsta nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem 10.05.2022
217 E-lietas platformas datu apstrādes noteikumi 05.04.2022
822 Prasības piena produktu un tos saturošu produktu papildu marķējumam 14.12.2021
256 Veterinārās prasības Ukrainas civiliedzīvotāju dzīvnieku ievešanai Latvijas Republikā 16.08.2022
235 Noteikumi par pašvaldībās izmitināmo Ukrainas civiliedzīvotāju skaitu 12.04.2022
96 Noteikumi par Eiropas Savienības tiesību aktiem, par kuru pārkāpumiem ceļama trauksme vai kuros ir paredzēta cita ziņošanas kārtība 08.02.2022
20 Ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu aprēķināšanas kārtība 19.04.2022
287 Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība mazajiem lauksaimniekiem 2022. gadā 10.05.2022
260 Kārtība, kādā lauksaimniekiem piešķir valsts atbalstu īstermiņa aizdevuma veidā 04.07.2023
339 Noteikumi par primāri sniedzamā atbalsta nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem 27.09.2022
361 Noteikumi par valsts institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību, kā arī par profesijām un specifiskajām jomām, kurām piemērojams tirgus koeficients 21.06.2022
189 Noteikumi par to komersantu piekļuvi Atvieglojumu vienotajai informācijas sistēmai, kuriem nav deleģēts valsts pārvaldes uzdevums 22.03.2022
154 Piemērojamais elektroniskā rēķina standarts un tā pamatelementu izmantošanas specifikācija un aprites kārtība 22.03.2022
377 Noteikumi par garantiju programmu pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas radīto ekonomisko seku mazināšanai 20.12.2022
503 Noteikumi par enerģijas lietotāju apgādi agrīnās brīdināšanas un trauksmes līmeņa izsludināšanas laikā 09.08.2022
660 Energoefektivitātes monitoringa noteikumi 18.10.2022
638 Kārtība, kādā tiek piešķirts un administrēts atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem, lai mazinātu Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radītās sekas uz ekonomiku 06.12.2022
807 Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevu 2023. gadā 20.12.2022
781 Noteikumi par ražotāja paplašinātās atbildības sistēmas izveidi un piemērošanu plastmasu saturošiem izstrādājumiem 13.12.2022
816 Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi 20.12.2022
349 Noteikumi par aizdevumu programmu pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas radīto ekonomisko seku mazināšanai 20.06.2023
33 Noteikumi par publiskā elektroniskā pakalpojuma sniedzēja tehniskajām un organizatoriskajām prasībām 24.01.2023
125 Kārtība, kādā zvērinātam tiesu izpildītājam no valsts budžeta līdzekļiem sedz izdevumus, kas saistīti ar lietas par piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanu vešanu, un zvērināta tiesu izpildītāja amata atlīdzību 14.03.2023
295 Bīstamo izstrādājumu un bīstamo kravu gaisa pārvadājumu veikšanas kārtība 13.06.2023
311 Nacionālajai drošībai nozīmīgu komercsabiedrību, biedrību un nodibinājumu apdraudējuma novēršanas kārtība 20.06.2023
409 Noteikumi par kārtību, kādā pilsoņus reģistrē, uzskaita, atlasa un iesauc valsts aizsardzības dienestā, un valsts aizsardzības militārajā dienestā apgūstamajām zināšanām un prasmēm 13.07.2023
372 Kārtība, kādā valsts aizsardzības dienesta iesaukšanas kontroles komisija kontrolē un pārskata Aizsardzības ministrijas pieņemtos lēmumus, izskata personu sūdzības par šiem lēmumiem, kā arī pieņem lēmumus par iesaukšanu valsts aizsardzības civilajā dienestā 04.07.2023
375 Par valsts aizsardzības dienestā izmaksājamo kompensāciju un pabalsta apmēru un izmaksas kārtību 04.07.2023
383 Dzelzceļa kravu izvietošanas, nostiprināšanas un pārvadāšanas tehniskie noteikumi 13.07.2023
331 Kārtība, kādā izsniedz speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm 06.06.2023
645 Noteikumi par Nacionālo stratēģiskas nozīmes preču un pakalpojumu sarakstu 27.02.2024
408 Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi 19.09.2023
697 Kontrolpirkuma noteikumi 05.12.2023
Par portālu Portāla noteikumi Sazinies ar mums Paziņot par kļūdu Reklāma Rekvizīti Video  

Tālrunis: 28331590     E-pasts: info@d-k.lv   www.d-k.lv

Copyright © 2009 — 2022 Latvikon

SIA "LATVIKON" Ģertrūdes iela 63, Rīga, LV-1011 LV40003167602