Latvija pievienojas 28 valstu paziņojumam par sadarbību piegādes ķēdēs - www.d-k.lv


Latvija ir pievienojusies Amerikas Savienoto Valstu (ASV) iniciētam Kopīgajam paziņojumam par sadarbību piegādes ķēdēs (Joint Statement on Cooperation on Global Supply Chains), kas paredz ASV, sabiedroto un partneru politiskās saistības sadarboties, lai novērstu piegādes ķēžu pārrāvumus,  informē Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļa.

Kopīgais paziņojums paredz valstu sadarbību un uzmanības vēršanu uz piegādes ķēžu drošības jautājumiem, tai skaitā uzsverot caurskatāmības, diversifikācijas, drošības un ilgtspējības principus šajā sadarbībā. Kopīgajā paziņojumā tiek uzsvērta arī nepieciešamība sadarboties krīzes situācijās transporta un loģistikas problēmu risināšanā, tai skaitā ar sabiedrību un uzņēmumiem.

Pievienošanās Kopīgajam paziņojumam neparedz finanšu, juridiskas vai kāda cita veida saistības. To var vērtēt kā politisku apņemšanos un nodomu sadarboties piegādes ķēžu jautājumos.

Latvijas pievienošanās Kopīgajam paziņojumam var atvieglot dažādu piegādes ķēžu diversifikācijas problēmu risināšanu. Papildus, tas var dot arī ieguvumus Latvijai, kļūstot par atsevišķu nepieciešamo preču un izejvielu piegādātāju partneriem.

Covid-19 krīzes un Krievijas militārā iebrukuma Ukrainā rezultātā ir saasinājusies situācija pasaules izejvielu tirgū un radīti jauni piegādes ķēžu traucējumi. Viens no veidiem kā stiprināt Eiropas Savienības valstu nozaru noturību ir sadarbība ar stratēģiskiem partneriem piegādes ķēžu jautājumos t. sk. šāda Kopīgā paziņojuma ietvaros.

Kopīgais paziņojums tika pieņemts Piegādes ķēžu ministru sanāksmes laikā 2022. gada jūlijā, ASV un tās sabiedrotajiem, kā arī partneriem uzņemoties politiskas saistības sadarboties, lai novērstu piegādes ķēžu pārrāvumus. Sākotnēji paziņojumam pievienojās 19 partneri, tai skaitā ASV, Kanāda, Austrālija, Lielbritānija, ES un piecas ES dalībvalstis (Francija, Vācija, Itālija, Nīderlande, Spānija).  Līdz 2023. gada septembrim tam ir pievienojušās vēl 9 valstis, tostarp, – Čehija,  Igaunija, Izraēla, Šveice un Norvēģija. Kopīgajam paziņojumam kopumā ir pievienojušies 29 partneri.