Par tarifu kvotu piemērošanu mēslošanas līdzekļiem - www.d-k.lv


Ar 2022.gada 9.aprīli stājās spēkā Padomes 2022.gada 8.aprīļa Regula (ES) 2022/576, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (turpmāk – Regula Nr.2022/576).

Saskaņā ar Regulas Nr.2022/576  3.i panta 1.punktu Savienībā ir aizliegts tieši vai netieši pirkt, importēt vai nodot XXI pielikumā uzskaitītās preces, tai skaitā preces ar KN kodu 3104 20,  3105 20, 3105 60 un 3105 90, kas Krievijai rada ievērojamus ieņēmumus, tādējādi ļaujot tai veikt darbības, kuras destabilizē situāciju Ukrainā, ja šo preču izcelsme ir Krievijā vai ja tās tiek eksportētas no Krievijas, informē Valsts ieņēmumu dienests.

Attiecīgi  Regulas Nr.2022/576 3.i panta 4.punkts nosaka, ka no 2022. gada 10. jūlija noteiktos aizliegumus nepiemēro importam, iegādei un transportēšanai, vai saistītai tehniskai vai finansiālai palīdzībai, kas vajadzīgi, lai Savienībā importētu:

a) 837 570 t kālija hlorīda (KN kods 3104 20);

b) 1 577 807 t tādu citu produktu apjomu, kas uzskaitīti pielikumā (ar KN kodu 3105 20, 3105 60 un  3105 90).

Saskaņā ar  Regulas Nr.2022/576 3.i panta 4. un 5.punktu, nosakot preču daudzumus, ko atļauts importēt Savienībā no Krievijas, no 2022.gada 10.jūlija līdz 2023.gada 9.jūlijam atvērtas divas apjoma tarifu kvotas ar kārtas numuriem un aprakstiem:

Konkrētās tarifu kvotas regulē preču apjomu, kuru atļauts ievest Savienībā, nevis muitas nodokļa atvieglojuma piemērošanu, un pēc kvotu izsmelšanas to imports ir aizliegts.

Līdz ar to, iesniedzot muitas deklarāciju, preces var tikt izlaistas brīvā apgrozībā tikai pēc kvotas piešķiršanas atbildes saņemšanas un piešķirtā kvotas daudzuma apjomā. Atbilde par pieprasītās kvotas piešķiršanu no Eiropas Komisijas tiek saņemta ne agrāk kā aiznākamajā darbdienā pēc deklarācijas pieņemšanas datuma. Gadījumā, ja tarifu kvota netiek piešķirta, preces iespējams novietot muitas noliktavā vai arī jāveic to izvešana no Savienības teritorijas.

Informācija par tarifu kvotām un pieejamiem atlikumiem pieejama:

  1. Integrētā tarifa vadības sistēmā (ITVS) https://itvs.vid.gov.lv, apakšsadaļā:
  1. Eiropas Savienības QUOTA datubāzē https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation, ievadot kvotas kārtas numuru, kur kvotas detalizētajā aprakstā pieejams arī lauks “Daudzums, kas gaida piešķiršanu”, kurā tiek iekļauti visi līdz plkst. 15:00 Eiropas Komisijā saņemtie un neapstrādātie kvotu pieprasījumi, kas gaida piešķiršanu.