Pensijas tiks indeksētas jau 1. augustā, sāks izmaksāt septembrī - www.d-k.lv


Valsts pensijas vai tās daļas apmērs, kas nepārsniedz 50% no iepriekšējā kalendāra gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī (2022. gadā - 534 eiro), kā arī piešķirtās piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijas apmērs par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim (turpmāk – piemaksa pie pensijas), 2022.gadā tiks indeksēts divus mēnešus agrāk, nekā parasti - 1. augustā,  informē Labklājības ministrija.

Pensiju indeksācijas termiņa izmaiņas paredz 14. jūlijā, Saeimā pieņemtie grozījumi likumā "Par valsts pensijām".

Labklājības  ministrs Gatis Eglītis: “Pensiju indeksācija šogad ir ieguvusi īpašu aktualitāti. Ikdienā gan komunālajos rēķinos, gan arī veikalos redzam, ka cenas kāpj strauji. Mūsu senioriem, kuriem lielākajā daļā gadījumu ienākumi ir salīdzinoši nelieli, tas nozīmē nepatīkamas korekcijas ierastajā iepirkumu grozā. Koalīcijā esam vienojušies par pensiju agrāku indeksāciju, Saeima ir lēmusi, Labklājības ministrijā un saistītajās iestādēs esam tehniski gatavi agrākām izmaksām, lai nauda bez kavēšanās nonāk pensionāru maciņos.”

Saskaņā ar pieņemtajiem grozījumiem likumā "Par valsts pensijām" valsts pensijas un piešķirtās piemaksas pie pensijas tiks indeksētas jau no 1. augusta, bet indeksācijā iegūtais palielinājums par augustu tiks izmaksāts vienlaikus ar 2022. gada septembrī izmaksājamo pensiju.

Tas nozīmē, ka augustā pensijas un piešķirtās piemaksas pie pensijas tiks izmaksātas līdz šim saņemtajā apmērā, bet septembrī tās izmaksās jau palielinātā (indeksētā) apmērā kopā ar neizmaksāto indeksācijas palielinājumu par augusta mēnesi.

Šobrīd Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra ir uzsākusi darbu, lai pielāgotu savu informācijas sistēmu un atbilstoši jaunajam regulējumam likumā "Par valsts pensijām" nodrošinātu indeksēto pensiju izmaksu septembrī.

Valsts pensiju indeksācijā 2022. gada 1. augustā izmantos indeksu, ko veidos:

Vecuma pensijām ar lielu  apdrošināšanas stāžu, par kuru ir piešķirta (pārrēķināta) pensija, piemēros lielāku daļu  no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem:

Ja vecuma pensijas apmēra pārskatīšanai ir iespējams piemērot vairākus nosacījumus, pensijas pārskatīšanai piemēro lielākos procentus no apdrošināšanas iemaksu algas summas reālā pieauguma procentiem.

Politiski represētajām personām, personām ar I grupas invaliditāti un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem pensiju pārskata neatkarīgi no tās apmēra.

Grozījumi likumā "Par valsts pensijām" par pensiju indeksācijas termiņa izmaiņām izstrādāti, lai pensijas saņēmējiem mazinātu straujās inflācijas negatīvo ietekmi uz valsts pensiju apmēriem.

Pensiju indeksācijā no 1. augusta tiks indeksētas arī atlīdzības par darbspēju zaudējumu un atlīdzības par apgādnieka zaudējumu, kas pārskatāmas atbilstoši vispārējai valsts pensiju pārskatīšanas kārtībai.