Noderīga informācija darba devējam - www.d-k.lv


Labklājības ministrija ir sagatavojusi brošūru “Noderīga informācija darba devējam labākai cilvēkresursu un darba vides pārvaldībai uzņēmumā”.

Darba devējiem te vienkopus ir pieejama aktuālā informācija par ES fondu atbalstu gan uzņēmējiem, gan darbiniekiem, kā arī vērtīgas atgādnes par drošu darba vidi, informē Labklājības ministrija.

Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumi darba devējiem, bezmaksas informācija par CV un vakanču portālu, atbalsts subsidēto darba vietu izveidei, pakalpojumi cilvēkiem ar invaliditāti, sociālā uzņēmējdarbība, ārzemnieku nodarbināšana ir tikai daļa no jautājumiem, kas aptver personāla piesaistes un cilvēkresursu pārvaldības tēmu.

Darbavietā cilvēks pavada lielu daļu savas dzīves, tāpēc ne mazāk svarīgs jautājums ir droša darba vide – no elementāru darba aizsardzības prasību ieviešanas līdz veselīgai darba videi. Brošūrā var uzzināt par Valsts darba inspekcijas un Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūta konsultācijām, par darba vides riskiem un to, kā tos novērst vai mazināt, par bezmaksas rīku darba vides risku novērtēšanai OiRA.

Uzzināsiet, kā atbildīga biznesa principu ieviešanu sekmē Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts un kādus pakalpojumus tas piedāvā.

Brošūras elektroniskā versija ir pieejama https://www.lm.gov.lv/lv/media/17559/download

Brošūra ir izstrādāta Eiropas Sociālā fonda projektā “Tehniskā palīdzība publicitātei un sabiedrības informēšanai labklājības jomā” (2. kārta).

Brošūra “Noderīga informācija darba devējam labākai cilvēkresursu un darba vides pārvaldībai uzņēmumā"