No nākamā gada dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu transportēšanai – vienots tirdzniecības dokuments - www.d-k.lv


Valdība 27. augustā apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus prasībās tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu apritei, kas nav paredzēti cilvēka patēriņam. 

Grozījumi noteic prasību blakusproduktu apritē iesaistītai personai nodrošināt tirdzniecības dokumentāciju blakusproduktiem, ko transportē Latvijas teritorijā un uz ES dalībvalstīm. Šis tirdzniecības pavaddokuments blakusproduktu tirdzniecībai Latvijā un ES dalībvalstīs būs identisks no 2020. gada 1. janvāra, tādējādi uzņēmējiem samazināsies administratīvais slogs, jo divu pavaddokumentu vietā no nākamā gada būs tikai viens.

Grozījumi noteic, ka arī turpmāk kompetentā iestāde, kura izsniegs atbilstības apstiprinājumu noteiktajām prasībām dedzināšanas iekārtai, kurā par kurināmo izmanto kūtsmēslus, būs Valsts vides dienests (VVD). Tas nozīmē, ka dzīvnieku blakusproduktu apritē iesaistītai personai, kurai pieder dedzināšanas iekārta, kurā par kurināmo izmanto kūtsmēslus, atbilstības apstiprinājums būs jāsaņem no VVD.

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 17. aprīļa noteikumos Nr. 275 “Prasības tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam”” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.