Parole

Jaunumu saņemšana

Parakstieties uz portāla
"Debеts-Kredīts" bezmaksas jaunumu saņemšanu un saņemiet likumdošanas jaunumus un citu noderīgu informāciju

Ok

Atteikties no nosūtīšanas

Mūsu partneri:


№ 951 Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai ziņas par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

Noteikuma Nr. Izmaiņas Nr. Pieņemts Spēkā Nosaukums Noteikumi ir atcelti Abonements Redakcija Izmaiņas
951 788 19.12.2017 01.01.2018 Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 5. oktobra noteikumos Nr. 951 "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai ziņas par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" Redakcija Abonements www.d-k.lv EXTRA
951 130 07.03.2017 10.03.2017 Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 5. oktobra noteikumos Nr. 951 "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai ziņas par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" Redakcija Abonements www.d-k.lv EXTRA
951 195 05.04.2016 01.01.2017 Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 5. oktobra noteikumos Nr. 951 "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai ziņas par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" Redakcija Abonements www.d-k.lv EXTRA
951 135 24.03.2015 01.01.2016 Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.951 "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai ziņas par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" Redakcija Abonements www.d-k.lv EXTRA
951 135 24.03.2015 01.06.2015 Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.951 "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai ziņas par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" Redakcija Abonements www.d-k.lv EXTRA
951 260 20.05.2014 01.06.2014 Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.951 "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai ziņas par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" Redakcija Abonements www.d-k.lv EXTRA
951 795 10.09.2013 01.01.2014 Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.951 "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai ziņas par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" Redakcija Abonements www.d-k.lv EXTRA
951 129 21.02.2012 01.03.2012 Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.951 "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai ziņas par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" Redakcija Abonements www.d-k.lv EXTRA
951 254 05.04.2011 09.04.2011 Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai ziņas par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Redakcija Abonements www.d-k.lv EXTRA
951 05.10.2010 14.10.2010 Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai ziņas par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Redakcija Abonements www.d-k.lv EXTRA

Ministru kabineta noteikumi Nr.951
Rīgā 2010.gada 5.oktobrī (prot. Nr.51 40.§)

Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai ziņas par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 23. panta trešo daļu
(MK 05.04.2016. noteikumu Nr. 195 redakcijā)

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (turpmāk – aģentūra) ziņas par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (no 1991.gada 1.janvāra līdz 1997.gada 31.decembrim – par sociālo nodokli);

1.2. kārtību, kādā aģentūra reģistrē valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un pārrēķina valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objektu, ja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas nav veiktas pilnā apmērā;

1.3. (svītrots ar MK 05.04.2016. noteikumiem Nr. 195).

(Grozīts ar MK 21.02.2012. noteikumiem Nr. 129)

2. Valsts ieņēmumu dienests aģentūrai sniedz šādu informāciju:

2.1. ziņojumu par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem;

2.2. ziņas par darba ņēmējiem;

2.3. ziņojumu par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pārskata ceturksnī;

2.4. informāciju par darba devēja veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (1. pielikums);

2.5. informāciju par darba devēja veiktajiem sociālā nodokļa maksājumiem (2.pielikums);

2.6. izziņu par Valsts ieņēmumu dienesta pārbaudē (auditā) aprēķinātajiem darba ienākumiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (sociālo nodokli) (3.pielikums);

2.7. ziņas par kapitalizēto sociālā nodokļa maksājumu parādu:

2.7.1. finanšu ministra rīkojuma apliecinātu kopiju par kapitalizētā sociālā nodokļa pamatparāda un ar to saistītās soda naudas un nokavējuma naudas dzēšanu;

2.7.2. kapitalizāciju veicošajā institūcijā iesniegtās izziņas apliecinātu kopiju par privatizējamā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nodokļu maksājumu parādiem;

2.7.3. kapitalizāciju veicošajā institūcijā iesniegtās izziņas apliecinātu kopiju par privatizētā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nodokļu maksājumu parādiem;

2.7.4. ziņas par privatizēto uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) sociālā nodokļa maksājumu pamatparādu, kas izveidojies līdz 1996.gada 1.janvārim, pēc stāvokļa uz šo ziņu sniegšanas brīdi;

2.8. informāciju par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, ko veikusi persona, kura veic saimniecisko darbību un par to maksā patentmaksu (4.pielikums);

2.9. informāciju par mikrouzņēmumu darbinieku mēneša ienākumiem un mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja aprēķinātajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (5. pielikums);

2.10. informāciju par sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju darba ienākumiem, aprēķinātajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un nodarbinātības periodu (6. pielikums), ja ziņojumā par sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir aizpildīta 6. aile;

2.11. informāciju, no kura datuma mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs – mikrouzņēmuma īpašnieks, valdes loceklis un prokūrists – iegūst darba ņēmēja statusu.

(Grozīts ar MK 21.02.2012. noteikumiem Nr. 129; MK 20.05.2014. noteikumiem Nr. 260; MK 24.03.2015. noteikumiem Nr. 135; MK 05.04.2016. noteikumiem Nr. 195)

2.1 Pēc darba devēja (juridiskas personas) maksātnespējas procesa pasludināšanas Valsts ieņēmumu dienests sniedz aģentūrai šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minēto informāciju ar izdarītu atzīmi, ka darba devējam (juridiskai personai) ir pasludināts maksātnespējas process.

(MK 24.03.2015. noteikumu Nr.135 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2016., sk. grozījumu 3.punktu)

3. Valsts ieņēmumu dienests pārbauda personas vārdu un uzvārdu, personas kodu, kā arī valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu aprēķina atbilstību apdrošināšanas periodam un apdrošinātās personas statusam un iesniedz aģentūrā:

3.1. šo noteikumu 2.1.apakšpunktā minēto ziņojumu (elektroniski) – ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc attiecīgo ziņu saņemšanas;

3.2. šo noteikumu 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 2.11. apakšpunktā minētās ziņas (elektroniski) – ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc attiecīgo ziņu saņemšanas;

3.3. šo noteikumu 2.6.apakšpunktā minēto izziņu (elektroniski) – ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc attiecīgo ziņu saņemšanas;

3.4. šo noteikumu 2.7.apakšpunktā minētās ziņas (papīra dokumenta veidā vai apliecinātas ar drošu elektronisko parakstu) – ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 2.7.1.apakšpunktā minētā rīkojuma saņemšanas;

3.5. šo noteikumu 2.8.apakšpunktā minēto informāciju (elektroniski) – ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par fiziskās personas kā patentmaksas maksātāja reģistrēšanu;

3.6. šo noteikumu 2.9.apakšpunktā minēto informāciju (elektroniski) – ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc attiecīgo ziņu saņemšanas;

3.7. šo noteikumu 2.10. apakšpunktā minēto informāciju (elektroniski) – ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc attiecīgo ziņu saņemšanas.

(Grozīts ar MK 20.05.2014. noteikumiem Nr. 260; MK 05.04.2016. noteikumiem Nr. 195)

4. Aģentūra reģistrē iesniegtās ziņas, kā arī aprēķina valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objektu. Mikrouzņēmuma darbiniekam valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objektu aģentūra aprēķina atbilstoši veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, reģistrējot tās atbilstoši darba ņēmēja statusam un periodam.

(MK 05.04.2016. noteikumu Nr. 195 redakcijā)

5. (Svītrots ar MK 05.04.2016. noteikumiem Nr. 195)

6. Ja darba devējs valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par pārskata mēnesi nav veicis pilnā apmērā, aģentūra, pamatojoties uz šo noteikumu 2.1., 2.4., 2.5., 2.9. un 2.10. apakšpunktā minētajām ziņām:

6.1. katra darba ņēmēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (ja tās nav mazākas par vienu centu) aprēķina proporcionāli kopējām aprēķinātajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, izmantojot šādu formulu:

Mv = SUMMA(Mv) x (Ma(n) : SUMMA(Ma)), kur

Mv – darba ņēmēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

SUMMA(Mv) – kopējā veikto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu summa;

Ma(n) – aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas katram darba ņēmējam;

SUMMA(Ma) – kopējā aprēķināto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu summa;

6.2. pārrēķina darba ņēmēja mēneša valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objektu, izmantojot šādu formulu:

Ip = Mv : L, kur

Ip – pārrēķinātais valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts;

L – Ministru kabineta noteiktā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme.

(Grozīts ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.795; MK 20.05.2014. noteikumiem Nr.260)

7. Ja pašnodarbinātais, kurš nodarbina darba ņēmējus un sezonas laukstrādniekus, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par pārskata mēnesi nav veicis pilnā apmērā, aģentūra valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas saskaņā ar šo noteikumu 6. un 8. punktu vispirms reģistrē darba ņēmējiem, tad sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātājiem un pēc tam – pašnodarbinātajam.

(MK 20.05.2014. noteikumu Nr.260 redakcijā)

8. Pašnodarbinātajam, iekšzemes darba ņēmējam pie darba devēja ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmējam pie darba devēja ārvalstnieka, kurš saskaņā ar šo noteikumu 2.3., 2.4. un 2.5.apakšpunktā minētajām ziņām valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas nav veicis pilnā apmērā, aģentūra pārrēķina mēneša valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objektu saskaņā ar šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minēto formulu.

9. Darba ņēmējam, pašnodarbinātajam, iekšzemes darba ņēmējam pie darba devēja ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmējam pie darba devēja ārvalstnieka, par kuru valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas nav veiktas pilnā apmērā vai kurš valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas nav veicis pilnā apmērā, aģentūra pārrēķina valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu objektu. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pārrēķina, ar attiecīgā mēneša vai ceturkšņa valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atlikumu papildinot nākamā mēneša vai ceturkšņa valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, līdz brīdim, kad veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas ir vienādas ar aprēķinātajām obligātajām iemaksām. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, pārrēķinot darba ņēmējam valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par laikposmu no 2011.gada 1.janvāra, papildina ar valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atlikumu nākamā mēneša valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas tikai par laikposmu no 2011.gada 1.janvāra.

(Grozīts ar MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.254)

9.1 Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas veiktas pēc juridiskas personas maksātnespējas procesa pasludināšanas, aģentūra reģistrē darba ņēmējiem par pārskata mēnešiem pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas mēneša.

(MK 24.03.2015. noteikumu Nr.135 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2016., sk. grozījumu 3.punktu)

9.2 Maksātnespējas administrācijas veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem aģentūra par norādīto periodu reģistrē tām personām, kuru prasījumus Maksātnespējas administrācija apmierina.

(MK 24.03.2015. noteikumu Nr.135 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2016., sk. grozījumu 3.punktu)

9.3 Ja darba devējs darba ņēmējam ir norādījis mazākus darba ienākumus par likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteikto minimālo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objektu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas aprēķinātas no minimālā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta, un personai darba ņēmēja statuss ir arī pie cita darba devēja, aģentūra valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objektu pie minētā darba devēja aprēķina šādi:

9.3 1. ja personas darba ienākumi, tos summējot, sasniedz vai pārsniedz minimālo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta apmēru, aģentūra reģistrē darba ņēmējam darba devēja ziņojumā norādītos darba ienākumus kā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objektu;

9.3 2. ja personas darba ienākumi, tos summējot, nesasniedz minimālo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta apmēru, aģentūra no valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu minimālā objekta atņem citu darba devēju ziņojumos norādītos darba ienākumus un reģistrē iegūto obligāto iemaksu objektu, kas nav mazāks par darba devēja ziņojumā norādītajiem darba ienākumiem.

(MK 05.04.2016. noteikumu Nr. 195 redakcijā)

10. Valsts ieņēmumu dienests reizi gadā līdz pārskata gadam sekojošā gada 1.martam sniedz aģentūrai ziņas par darba devēju pārmaksātajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuras ieskaitītas nākamo periodu maksājumos.

11. Aģentūra valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas reģistrē šādā secībā – maksājumi, kuru samaksas termiņš beidzies pēc 1999.gada 1.oktobra, un maksājumi, kuru samaksas termiņš beidzies līdz 1999.gada 1.oktobrim.

12. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 21.septembra noteikumus Nr.799 "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai ziņas par veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 152.nr.).

13. Informāciju par mikrouzņēmumu veiktajiem mikrouzņēmumu nodokļa maksājumiem par periodu no 2011.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 29.februārim Valsts ieņēmumu dienests sniedz aģentūrai līdz 2012.gada 1.maijam.

(MK 21.02.2012. noteikumu Nr.129 redakcijā)

14. Valsts ieņēmumu dienests, sniedzot aģentūrai informāciju par periodu līdz 2016. gada 31. decembrim, un aģentūra, aprēķinot, pārrēķinot un reģistrējot valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objektu, piemēro nosacījumus, kas bija spēkā līdz 2016. gada 31. decembrim.

(MK 05.04.2016. noteikumu Nr. 195 redakcijā)


Ministru prezidents V.Dombrovskis
Labklājības ministrs U.Augulis

1. pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 5.oktobra noteikumiem Nr.951

(Pielikums MK 05.04.2016. noteikumu Nr. 195 redakcijā)

Valsts ieņēmumu dienests

Informācija par veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

Nr. p. k.

Nodokļu maksātāja kods

Nodokļu maksātāja nosaukums vai vārds un uzvārds

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 5.oktobra noteikumiem Nr.951

Valsts ieņēmumu dienests
Informācija par veiktajiem sociālā nodokļa maksājumiem

(Pielikums grozīts ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.795)

Nr.p.k.

Nodokļu maksātāja kods

Sociālā nodokļa maksātājs
(darba devēja nosaukums vai personas vārds un uzvārds)

Sociālā nodokļa maksājumi

no 1991.gada 1.janvāra
līdz 1995.gada 31.decembrim

no 1996.gada 1.janvāra
līdz 1997.gada 31.decembrim

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labklājības ministrs U.Augulis

3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 5.oktobra noteikumiem Nr.951

(Pielikums grozīts ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.795)

Valsts ieņēmumu dienests

Nodokļu maksātāja kods

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(darba devēja nosaukums vai vārds un uzvārds)

Izziņa par Valsts ieņēmumu dienesta pārbaudē (auditā)
aprēķinātajiem darba ienākumiem un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (sociālo nodokli)

Nr.
p.k.

Personas kods vai reģistrācijas numurs

Vārds un uzvārds

Laikposms, par kuru veikts aprēķins (gads un mēnesis)

Darba ienākumu palielinājums (+) vai samazinājums (–)

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (sociālā nodokļa) palielinājums (+) vai
samazinājums (–)

Darba ņēmēja sociālās apdrošināšanas statuss

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labklājības ministrs U.Augulis

4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 5.oktobra noteikumiem Nr.951

Valsts ieņēmumu dienests
Informācija par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām,
ko veikusi persona, kura veic saimniecisko darbību un par to maksā patentmaksu

(Pielikums grozīts ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.795)

Nodokļu maksātāja kods

Vārds un uzvārds

Patentmaksas piemērošanas termiņa pirmais datums (dd.mm.gggg.)

Patentmaksas piemērošanas termiņa pēdējais datums (dd.mm.gggg.)

Veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labklājības ministrs U.Augulis


5. pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 5.oktobra noteikumiem Nr.951

(Pielikums MK 05.04.2016. noteikumu Nr. 195 redakcijā)

Valsts ieņēmumu dienests

Informācija par mikrouzņēmuma darbinieku ienākumiem un aprēķinātajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

 

(mikrouzņēmuma reģistrācijas numurs un nosaukums vai
fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods)

Mikrouzņēmuma nodokļa deklarācija par ______. gada _________ ceturksni

Nr. p. k.

Mikrouzņēmuma darbinieka
personas kods vai reģistrācijas numurs

Mikrouzņēmuma darbinieka
vārds un uzvārds

Mikrouzņēmuma darbinieku ienākumi attiecīgajā ceturkšņa mēnesī

Aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas attiecīgajā ceturkšņa mēnesī

Apdrošinātās personas statuss

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

       

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

6.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 5.oktobra noteikumiem Nr.951

Valsts ieņēmumu dienests
Informācija par aprēķinātajām sezonas laukstrādnieku valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

(Pielikums MK 20.05.2014. noteikumu Nr.260 redakcijā)

Nr. 
p. k.

Personas

Darba ienākumi

Aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Nodarbinātības periods (ziņas par darba ņēmējiem) pārskata mēnesī

kods

vārds, uzvārds

no

līdz

1

2

3

4

5

6

7

             
             

Kopā

       

 

Par portālu Portāla noteikumi Sazinies ar mums Paziņot par kļūdu Reklāma Rekvizīti Video  

Tālrunis: 67285395   Fakss: 67285325   E-pasts: info@d-k.lv   www.d-k.lv

Copyright © 2009 — 2017 Latvikon

SIA "LATVIKON" Ģertrūdes iela 63, Rīga, LV-1011 LV40003167602