Parole

Jaunumu saņemšana

Parakstieties uz portāla
"Debеts-Kredīts" bezmaksas jaunumu saņemšanu un saņemiet likumdošanas jaunumus un citu noderīgu informāciju

Ok

Atteikties no nosūtīšanas

Mūsu partneri:


№ 324 Noteikumi par skaidrās naudas izņemšanu no juridiskās personas vai individuālā komersanta kases vai citas glabāšanas vietas

Noteikuma Nr. Izmaiņas Nr. Pieņemts Spēkā Nosaukums Noteikumi ir atcelti Abonements Redakcija Izmaiņas
324 1156 22.10.2013 01.01.2014 Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 15.maija noteikumos Nr.324 "Noteikumi par skaidrās naudas izņemšanu no juridiskās personas vai individuālā komersanta kases vai citas glabāšanas vietas"
06.04.2018
Redakcija Abonements www.d-k.lv EXTRA
324 15.05.2007 18.05.2007 Noteikumi par skaidrās naudas izņemšanu no juridiskās personas vai individuālā komersanta kases vai citas glabāšanas vietas
06.04.2018
Redakcija Abonements www.d-k.lv EXTRA

 

Latvijas republikas

Ministru kabinets

 

Rīgā 2007.gada 15.maijā

Noteikumi Nr.324 (prot. Nr.29 12.§)

 Noteikumi par skaidrās naudas izņemšanu no juridiskās personas  vai individuālā komersanta kases vai citas glabāšanas vietas

Izdoti saskaņā ar likuma

"Par nodokļiem un nodevām"

26.panta trešās daļas 2.punktu

 

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā skaidro naudu izņem no juridiskās personas vai individuālā komersanta kases vai citas glabāšanas vietas (vietas, kurā tiek glabāti juridiskās personas vai individuālā komersanta naudas līdzekļi), ja nokavētos nodokļu maksājumus piedzen bezstrīda kārtībā.

2. Noteikumus piemēro, ja, norakstot naudas līdzekļus no juridiskās personas vai individuālā komersanta konta kredīt­iestādē vai no konta, kas atvērts pie jebkuras juridiskās personas, kas nav kredītiestāde, bet kuras komercdarbība ietver bezskaidras naudas maksājumus, pilnībā nav segti visi nokavētie nodokļu maksājumi.

3. Skaidro naudu no juridiskās personas vai individuālā komersanta kases vai citas glabāšanas vietas izņem nodokļu administrācijas pilnvarotas amatpersonas vai pilnvaroti ierēdņi (darbinieki) valsts policijas, pašvaldības policijas vai Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas pārvaldes ierēdņu (darbinieku), kā arī attiecīgās juridiskās personas pārstāvja, individuālā komersanta vai individuālā komersanta pārstāvja klātbūtnē. Ja juridiskās personas pārstāvja, individuālā komersanta vai viņa pārstāvja klātbūtne nav iespējama, skaidro naudu no kases vai citas glabāšanas vietas izņem juridiskās personas darbinieka vai individuālā komersanta darbinieka klātbūtnē, to norādot stingrās uzskaites veidlapā (pielikums).

4. Pirms skaidrās naudas izņemšanas nodokļu administrācijas amat­personas vai ierēdņi (darbinieki) un valsts policijas, pašvaldības policijas vai Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas pārvaldes ierēdņi (darbinieki) uzrāda attiecīgās juridiskās personas pārstāvim, individuālajam komersantam vai individuālā komersanta pārstāvim dienesta apliecības un pilnvarojumu izņemt skaidro naudu.

5. Juridiskajai personai vai individuālajam komersantam, no kura kases vai citas glabāšanas vietas izņem skaidro naudu, nodokļu administrācijas amatpersonu vai ierēdņu (darbinieku) likumīgās prasības ir obligātas un par to nepildīšanu iestājas normatīvajos aktos paredzētā atbildība.

6. Izņemtās skaidrās naudas summu norāda stingrās uzskaites veidlapā.

7. Nodokļu administrācijas amatpersona vai ierēdnis (darbinieks) par izņemto skaidrās naudas summu izdara atzīmi kases grāmatā un apstiprina to ar parakstu.

8. No juridiskās personas vai individuālā komersanta kases vai citas glabāšanas vietas izņemto skaidro naudu izņemšanas dienā iemaksā valsts budžeta ieņēmumu kontā vai attiecīgās pašvaldības budžeta kontā.

9. Izņēmuma gadījumā, ja skaidrā nauda no juridiskās personas vai individuālā komersanta kases vai citas glabāšanas vietas ir izņemta pēc kredītiestādes noteiktā darba laika, to drīkst iemaksāt valsts budžeta ieņēmumu kontā vai attiecīgās pašvaldības budžeta kontā nākamajā dienā pēc naudas izņemšanas, to norādot stingrās uzskaites veidlapā.

10. Skaidro naudu bankas iestādē iemaksā nodokļu administrācijas amatpersona vai ierēdnis (darbinieks) valsts policijas, pašvaldības policijas vai Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas pārvaldes ierēdņu (darbinieku) klātbūtnē. Pamatojums naudas pieņemšanai bankas iestādē ir stingrās uzskaites veidlapa.

 

Ministru prezidents                                                                         A.Kalvītis

Finanšu ministrs                                                                             O.Spurdziņš

 

Noteikumi stājas spēkā ar 2007.gada 18.maiju.

Publicēts: „Latvijas Vēstnesis”, 17.05.2007 Nr.79 (3655)

Pielikums

Ministru kabineta

2007.gada 15.maija noteikumiem Nr.324

 

Sērija _______

Veidlapa Nr. ___________

 

Par skaidrās naudas izņemšanu no juridiskās personas vai individuālā komersanta

kases vai citas glabāšanas vietas

 

20__. gada. _____. _______________________

 

01. ______________________________ nodokļu maksātāja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              (juridiskā persona vai individuālais         reģistrācijas numurs   

 

02. ___________________________________________________________________________________

                                                                    (nodokļu administrācija)

 

03. ___________________________________________________________________________________

                                      (nodokļu administrācijas amatpersonu vai ierēdņu (darbinieku) vārdi un uzvārdi)

 

04. ___________________________________________________________________________________

   (valsts policijas, pašvaldības policijas vai Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas pārvaldes ierēdņu (darbinieku) vārdi un uzvārdi)

 

05. ___________________________________________________________________________________

                                   (juridiskās personas pārstāvja vai individuālā komersanta, vai tā pārstāvja vārds un uzvārds)

 

06. ___________________________________________________________________________________

                                                         (pieaicināto fizisko personu vārdi un uzvārdi)

 

07. Skaidras naudas atlikums kasē

__________________________________________________   lati   ________________________ santīmi

                                  (summa vārdiem)

______________________________________________________________________________________

                                                                          (summa vārdiem)

tai skaitā darba samaksai

__________________________________________________   lati   ________________________ santīmi

                                  (summa vārdiem)

______________________________________________________________________________________

                                                                          (summa vārdiem)

 

08. Darba samaksas izmaksas datums        ___________________________________________________

      Datums, kurā no konta izņemta skaidrā

      nauda darba samaksai                            ___________________________________________________

 

09. Darba samaksas vidējais apmērs sešos mēnešos (latos) _____________________________________

 

10. Izņemtā skaidrā nauda

__________________________________________________   lati   ________________________ santīmi

                                  (summa vārdiem)

______________________________________________________________________________________

                                                                          (summa vārdiem)

 

11. Izņemtā naudas summa iemaksājama

 

Ieņēmumu nosaukums

Summa

Valsts budžeta ieņēmumu konts vai pašvaldības budžeta konts

Bankas nosaukums

Bankas kods

Ieņēmumu konta Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Juridiskās personas pārstāvis vai individuālais

      komersants, vai individuālā komersanta pārstāvis        ________________________________________

                                                                                                                                   (paraksts)

 

                                                                                            ________________________________________

                                                                                                                                   (paraksts)

                                                                                            ________________________________________

                                                                                                                                   (paraksts)

 

13. Nodokļu administrācijas amatpersonas vai ierēdņi        ________________________________________

     (darbinieki)                                                                                                             (paraksts)

                                                                                             ________________________________________

                                                                                                                                   (paraksts)

 

14. Valsts policijas, pašvaldības policijas vai Valsts            ________________________________________

      ieņēmumu dienesta finanšu policijas pārvaldes ierēdņi                                       (paraksts)

      (darbinieki)                                                                     ________________________________________

                                                                                                                                   (paraksts)

                                                                                            ________________________________________

                                                                                                                                   (paraksts)

 

 

Par portālu Portāla noteikumi Sazinies ar mums Paziņot par kļūdu Reklāma Rekvizīti Video  

Tālrunis: 67285395   Fakss: 67285325   E-pasts: info@d-k.lv   www.d-k.lv

Copyright © 2009 — 2020 Latvikon

SIA "LATVIKON" Ģertrūdes iela 63, Rīga, LV-1011 LV40003167602