Parole

Jaunumu saņemšana

Parakstieties uz portāla
"Debеts-Kredīts" bezmaksas jaunumu saņemšanu un saņemiet likumdošanas jaunumus un citu noderīgu informāciju

Ok

Atteikties no nosūtīšanas

Mūsu partneri:


Akcīzes nodokļa atmaksa lauksaimniecības produkcijas ražotājam


05.05.2010 | Aija Lisovska

Lauksaimniecības produkcijas ražotājam atmaksā akcīzes nodokli par dīzeļdegvielu (gāzeļļu) un dīzeļdegvielu (gāzeļļu), kurai ir pievienota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela, lauksaimniecībā izmantotās zemes apstrādei, ja ražotājs veic saimniecisko darbību — lauksaimniecības produkcijas ražošanu, ir reģistrēts kā nodokļu maksātājs un maksā nodokļus konkrēto nodokļu likumos noteiktajā kārtībā, kā arī noteiktā kārtībā veic grāmatvedības uzskaiti. (Likuma „Par akcīzes nodokli” 18.panta 5.daļa).

 

Lauksaimniecībā izmantojamai zemei jābūt lauksaimniecības produkcijas ražotāja īpašumā vai piešķirtai pastāvīgā lietošanā vai nomātai saskaņā ar attiecīgu līgumu. Minētā zeme nevar būt iznomāta citai personai.

 

Nodokli neatmaksā par izmantoto dīzeļdegvielu meža platību apstrādei, kā arī par citiem darbiem, kas nav saistīti ar lauksaimniecībā izmantotās zemes apstrādi.

Dīzeļdegviela lauksaimniecības produkcijas ražotājam jāiegādājas no komersantiem, kuriem ir atbilstoša speciālā atļauja (licence) darbībai ar naftas produktiem. Par licences esamību var pārliecināties VID mājas lapā www.vid.gov.lv

Dīzeļdegvielu uzskata par iegādātu, ja tā ir saņemta un par to ir veikta samaksa,  pārskaitot naudas līdzekļus no lauksaimniecības produkcijas ražotāja konta kredītiestādē uz degvielas pārdevēja kontu kredītiestādē (bezskaidras naudas norēķins), vai, izmantojot kredītkarti, debetkarti vai citu norēķinu karti, kuras uzskata par maksāšanas līdzekli saskaņā ar Kredītiestāžu likumu un kuras pieder lauksaimniecības produkcijas ražotājam.

Lauksaimniecības produkcijas ražotājs – fiziskā persona, par dīzeļdegvielu var norēķināties, arī izdarot skaidras naudas iemaksas degvielas pārdevēja kontā kredītiestādē.

 

Dīzeļdegvielas iegādi un samaksu vairumtirdzniecībā apliecina:

-  kredītiestādes (bankas) apstiprināts maksājuma uzdevums vai konta izraksts, ja nauda pārskaitīta no lauksaimniecības produkcijas ražotāja konta kredītiestādē uz degvielas pārdevēja kontu kredītiestādē;

-  kases čeks vai kredītiestādes (bankas) konta izraksts, ja norēķini veikti, izmantojot lauksaimniecības produkcijas ražotāja kredītiestādes kontam piesaistītu kredītkarti, debetkarti;

-  kases izdevumu orderis kopā ar kredītiestādes kases iemaksu attaisnojuma dokumenta kopiju, norakstu vai kvīti, ja norēķinus veikusi fiziskā persona,  iemaksājot skaidru naudu dīzeļdegvielas pārdevēja kredītiestādes kontā.

 

Dīzeļdegvielas iegādi un saņemšanu mazumtirdzniecībā apliecina:

- kases čeks vai konta izraksts, ja norēķini veikti, izmantojot lauksaimniecības produkcijas ražotāja kredītiestādes kontam piesaistītu kredītkarti, debetkarti;

- kases čeks, pārskata rēķins un kases izdevumu orderis kopā ar kredītiestādes kases iemaksu attaisnojuma dokumenta kopiju, norakstu vai kvīti, ja norēķinus veikusi fiziskā persona, iemaksājot skaidru naudu dīzeļdegvielas pārdevēja kredītiestādes kontā.

 

Dīzeļdegvielas iegādi un saņemšanu mazumtirdzniecībā ar pēcapmaksu apliecina:

-  kases čeks, pārskata rēķins un kredītiestādes (bankas) apstiprināts maksājuma uzdevums vai konta izraksts, ja norēķini veikti, pārskaitot naudas līdzekļus no lauksaimniecības produkcijas ražotāja konta kredītiestādē uz degvielas pārdevēja kontu kredītiestādē;

-  kases čeks, pārskata rēķins un kases izdevumu orderis kopā ar kredītiestādes kases iemaksu attaisnojuma dokumenta kopiju, norakstu vai kvīti, ja norēķinus veikusi fiziskā persona, iemaksājot skaidru naudu dīzeļdegvielas pārdevēja kredītiestādes kontā.

 

Dīzeļdegvielas iegādi un saņemšanu mazumtirdzniecībā ar priekšapmaksu apliecina:

- priekšapmaksas rēķins, kases čeks un kredītiestādes (bankas) apstiprināts maksājuma uzdevums vai konta izraksts, ja norēķini veikti, pārskaitot naudas līdzekļus no lauksaimniecības produkcijas ražotāja konta kredītiestādē uz degvielas pārdevēja kontu kredītiestādē;

-  priekšapmaksas rēķins, kases čeks un kases izdevumu orderis kopā ar kredītiestādes kases iemaksu attaisnojuma dokumenta kopiju, norakstu vai kvīti, ja norēķinus veikusi fiziskā persona, iemaksājot skaidru naudu dīzeļdegvielas pārdevēja kredītiestādes kontā.

 

Lauksaimniecības produkcijas ražotājs nodokļa atmaksu var saņemt par to kalendāra gadā saņemto dīzeļdegvielu, par kuru veikta samaksa iepriekšējā vai attiecīgajā kalendāra gadā, bet ne vēlāk kā līdz nākamā kalendāra gada 15.janvārim. Ja samaksa ir veikta tikai par daļu saņemtās dīzeļdegvielas, atmaksu var saņemt tikai par to dīzeļdegvielu, par kuru ir samaksāts.

Vienā kalendāra gadā rēķina 100 litrus (pirmajā pusgadā ne vairāk kā 50 litrus) dīzeļdegvielas par katru lauksaimniecībā izmantotās zemes hektāru. Ja pirmajā pusgadā iesniegti dokumenti par lielāku dīzeļdegvielas daudzumu kā 50 litri, tad nākošajā pusgadā jāpieprasa atlikusī atmaksājamā akcīzes nodokļa summa par neatmaksāto daudzumu.

 

Nodokļa atmaksas apmēru aprēķina pēc šādām likmēm (Saskaņā ar likuma „Par akcīzes nodokli”  14.panta 4.daļu):

-  dīzeļdegvielai (gāzeļļai), kurai pievienota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela, ja pievienotā rapšu sēklu eļļa vai biodīzeļdegviela veido 5 līdz 29,9 tilpumprocentus, - 223 lati par 1000 litriem;

-  dīzeļdegvielai (gāzeļļai), kurai pievienota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela, ja pievienotā rapšu sēklu eļļa vai biodīzeļdegviela veido vismaz 30 tilpumprocentus, - 164 lati par 1000 litriem.

 

Pirmo reizi kalendāra gadā pieprasot nodokļa atmaksu, lauksaimniecības produkcijas ražotājam Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk –VID) jāiesniedz pašvaldības izziņa par attiecīgajā kalendāra gadā īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošo zemes platību, kas faktiski tiek izmantota lauksaimniecības produkcijas ražošanai.

 

Ja kalendāra gada laikā, par kuru pieprasa nodokļa atmaksu, ir mainījusies lauksaimniecības produkcijas ražotāja īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošās lauksaimniecībā izmantotās zemes platība, lauksaimniecības produkcijas ražotājs pievieno precizētu (jaunu) izziņu.

Ja lauksaimniecībā izmantotās zemes platība nav mainījusies, tad, iesniedzot atkārtoti kalendāra gada laikā dokumentus nodokļa atmaksas saņemšanai, lauksaimniecības produkcijas ražotājs ar iesniegumu apliecina, ka izmaiņas lauksaimniecībā izmantotās zemes platībā nav notikušas, un jaunu izziņu neiesniedz.

 Lauksaimniecības produkcijas ražotājs – fiziskā persona, kas kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, iesniedzot dokumentus nodokļa atmaksai, uzrāda saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnālu, kurā norādīti visi ieņēmumi un izdevumi, kas gūti ražojot lauksaimniecības produkciju laikposmā, par kuru tiek pieprasīta nodokļa atmaksa.

Lauksaimniecības produkcijas ražotājs – fiziskā persona, kas kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā, iesniedzot dokumentus nodokļa atmaksai, uzrāda grāmatvedības reģistrus, kuros uzskaitīti ieņēmumi un izdevumi, par laikposmu, par kuru tiek pieprasīta nodokļa atmaksa (piemēram, kases grāmatu un kredītiestādes (bankas) konta apgrozījuma reģistru).

Veidlapu paraugi apstiprināti ar Ministru kabineta 2007.gada 7.augusta noteikumiem Nr.528 "Kārtība, kādā lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atmaksā akcīzes nodokli par dīzeļdegvielu (gāzeļļu) un dīzeļdegvielu (gāzeļļu), kurai pievienota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela" un atrodami VID mājas lapā:www.vid.gov.lv

 

Dokumenti nodokļa atmaksas saņemšanai iesniedzami kalendāra gadā ne biežāk kā reizi mēnesī un ne vēlāk kā līdz nākamā kalendāra gada 15.janvārim.

VID pārbauda iesniegtos dokumentus un lauksaimniecības produkcijas ražotāja atbilstību likuma nosacījumiem un 30 dienu laikā pēc dokumentu iesniegšanas atmaksā nodokli, pārskaitot to lauksaimniecības produkcijas ražotāja kredītiestādes kontā.

 

Ja lauksaimniecības produkcijas ražotājam ir nodokļu, nodevu vai citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādi, atmaksājamā summa vispirms tiek novirzīta šo parādu segšanai.Atstāt savu komentāru

Lai pievienotu komentāru autorizējieties ar savu lietotāju vai reģistrējieties!
Par portālu Portāla noteikumi Sazinies ar mums Paziņot par kļūdu Reklāma Rekvizīti Video  

Tālrunis: 67285395   Fakss: 67285325   E-pasts: info@d-k.lv   www.d-k.lv

Copyright © 2009 — 2020 Latvikon

SIA "LATVIKON" Ģertrūdes iela 63, Rīga, LV-1011 LV40003167602