Parole

Jaunumu saņemšana

Parakstieties uz portāla
"Debеts-Kredīts" bezmaksas jaunumu saņemšanu un saņemiet likumdošanas jaunumus un citu noderīgu informāciju

Ok

Atteikties no nosūtīšanas

Mūsu partneri:


Gada neapliekamais minimums un atvieglojumi 2009.gadā


12.03.2010 | Ingrīda Lejniece

Publikācijas autoreIngrīda Lejniece

GADA  NEAPLIEKAMAIS  MINIMUMS

Maksātāja gada apliekamajā ienākumā netiek ietverta summa vienas personas gada neapliekamā minimuma apmērā. Gada neapliekamais minimums ir visu gada mēnešu neapliekamo minimumu summa. Mēneša neapliekamā minimuma apmēru taksācijas gadam nosaka Ministru kabinets.

Mēneša neapliekamais minimums no 2009.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam  ir 90 lati mēnesī.

Mēneša neapliekamais minimums no 2009.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam  ir 35 lati mēnesī.

Tātadgadaneapliekamaisminimums2009.gadā ir750 lati  (90 x6 + 35 x 6).

Piemērs

Fiziska persona  nebija darba vietā iesniegusi nodokļu grāmatiņu, līdz ar to neapliekamais minimums par 2009.gada janvāra - marta mēnešiem nebija piemērots. Aprīlī nodokļu grāmatiņa tiek iesniegta un no šī brīža neapliekamais minimums tiek piemērots : aprīlis, maijs, jūnijs - 90 Ls/mēnesī,  no jūlija līdz decembrim  - 35 Ls /mēnesī. Tātad 2009.gadā neapliekamais minimums ir piemērots 480 Ls apmērā ( 90 x 3 + 35 x 6).

 

Iesniedzot  gada deklarāciju, tiek piemērots gada neapliekamais minimums 750 Ls un pārmaksātā nodokļa summa atmaksāta.

Personām, kurām piešķirta pensija atbilstoši likumam „Par valsts pensijām” vai izdienas pensija, vai speciālā valsts pensija atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, vai pensija atbilstoši ārvalsts normatīvajiem aktiem, neapliekamais minimums ir 1980 latu gadā (165 lati mēnesī).

Personām, kurām pensija piešķirta līdz 1996.gada 1.janvārim atbilstoši likumam „Par valsts pensijām” un pensijas apmērs pārsniedz 1980 latus, neapliekamais minimums ir šīs pensijas apmērā.

Ja pensija piešķirta pēc taksācijas gada sākuma, neapliekamais minimums tiek noteikts proporcionāli laika posmam no pensijas piešķiršanas dienas līdz gada beigām.

Pensionāriem neapliekamo minimumu piemēro, aprēķinot izmaksājamo pensiju, savukārt citiem ienākumiem, piemēram, darba algai, izmaksas vietā neapliekamo minimumu nepiemēro.

Nodokļu maksātājam nepiemēro neapliekamo minimumu par to taksācijas gada daļu, kurā viņš ir bijis cita nodokļu maksātāja apgādībā, un kurā šis nodokļa maksātājs ir izmantojis likuma atvieglojumus par apgādājamām personām.

 

ATVIEGLOJUMI  MAKSĀTĀJAM

Maksātājam ir noteikti paredzēti šādi atvieglojumi:

- atvieglojumi par apgādībā esošām personām;

- papildu atvieglojumi personām, kuras saskaņā ar likumiem atzītas par invalīdiem vai politiski represētām personām vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem.

 

Atvieglojumu par apgādājamo personu nosaka vienam no apgādniekiem, apgādībā var būt:

-  nepilngadīgs bērns;

-  bērns, kamēr viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;

-  nestrādājošs laulātais;

-  nestrādājoši vecāki un vecvecāki;

-  mazbērni vai audzināšanā paņemti bērni, ja no viņa vecākiem nav iespējams piedzīt uzturnaudu (alimentus), arī tikmēr, kamēr viņš turpina vispārējās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;

- brālis, māsa, kas ir jaunāki par 18 gadiem, ja viņiem nav darbaspējīgu vecāku;

- apgādībā esošu personu apgādājamie;

- persona, kuras labā pēc tiesas sprieduma no maksātāja tiek piedzīta uzturnauda (alimenti);

- maksātāja aizbildnībā vai aizgādnībā esoša persona.

 

Apgādībā nevar būt persona, kura patstāvīgi saņem ar nodokli apliekamos ienākumus, kas pārsniedz noteikto nodokļa atvieglojuma apmēru, vai bezdarbnieka pabalstu (stipendiju) vai to uztur kāda cita persona, kā arī persona, kura saņem pensiju saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām”, izņemot apgādnieka zaudējuma pensiju.

Atvieglojumu par apgādājamo personu nosaka vienam no apgādniekiem.

Atvieglojumu par apgādājamo personu no 2009.gadā ir 63 lati mēnesī vai 756 lati gadā.

Nodokļa atvieglojumi par apgādājamo personu ir piemērojami ar dienu, kurā maksātājam ir radušās tiesības uz nodokļa atvieglojumu un pārtraucami piemērot ar nākamo dienu pēc tās dienas, kurā šīs tiesības ir zudušas.

 

Papildu atvieglojumu piemēro personām, kuras ir atzītas par invalīdiem vai politiski represētām personām vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem.

Personai, kurai noteikta invaliditāte, ir tiesības uz nodokļa papildu atvieglojumu šādā apmērā:

- 1296 lati gadā vai 108 lati mēnesī – personai, kurai noteikta I vai II invaliditātes grupa;

-  1008 latu gadā vai 84 lati mēnesī – personai, kurai noteikta III invaliditātes grupa.

Personai, kurai saskaņā ar likumiem noteikts politiski represētās personas vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss, ir tiesības uz nodokļa papildu atvieglojumu 1296 lati gadā vai 108 lati mēnesī.

Personai, kurai ir noteikta invaliditāte, politiski represētās personas statuss vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss, tiesības uz nodokļa papildu atvieglojumiem rodas vai zūd ar dienu, kad pieņemts attiecīgs lēmums par personas statusu.

Personām, kuras saskaņā ar likumiem ir atzītas par politiski represētām personām vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem un kurām nav piešķirta pensija atbilstoši likumam „Par valsts pensijām” vai izdienas pensija, vai speciālā valsts pensija atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, tiek vispārējais neapliekamais minimums.

 Atstāt savu komentāru

Lai pievienotu komentāru autorizējieties ar savu lietotāju vai reģistrējieties!
Par portālu Portāla noteikumi Sazinies ar mums Paziņot par kļūdu Reklāma Rekvizīti Video  

Tālrunis: 28331590     E-pasts: info@d-k.lv   www.d-k.lv

Copyright © 2009 — 2022 Latvikon

SIA "LATVIKON" Ģertrūdes iela 63, Rīga, LV-1011 LV40003167602