Parole

Jaunumu saņemšana

Parakstieties uz portāla
"Debеts-Kredīts" bezmaksas jaunumu saņemšanu un saņemiet likumdošanas jaunumus un citu noderīgu informāciju

Ok

Atteikties no nosūtīšanas

Mūsu partneri:


Likumi

Nosaukums    
  Meklēt

Cita likumdošana

Nosaukums Aktuālā redakcija Abonements
Veselības aprūpes finansēšanas likums 01.01.2018 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likums 23.05.2019 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Plastmasu saturošu izstrādājumu patēriņa samazināšanas likums 03.07.2021 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likums 16.10.2018 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Iesniegumu likums 01.09.2012 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas likums 01.01.2022 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem 13.07.2017 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Psihologu likums 01.01.2018 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likums 29.01.2022 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Fizisko personu reģistra likums 28.06.2021 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likums 16.07.2019 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums 23.04.2022 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Apdrošināšanas līguma likums 01.06.2018 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Aizsargāta pakalpojuma likums 12.03.2022 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Procesu norises elektroniskā vidē valsts platformas likums 23.03.2022 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Čeku loterijas likums 01.04.2021 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums 01.01.2020 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Par Ukrainā cietušo un bojā gājušo piemiņas dienas noteikšanu 09.04.2022
Trauksmes celšanas likums (Vecais līdz 04.02.2022.) 01.05.2019 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Administratīvo sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā 03.05.2022 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Trauksmes celšanas likums (Jaunais no 04.02.2022.) 04.02.2022 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Ātrdarbīga elektronisko sakaru tīkla likums 19.04.2017 Abonements www.d-k.lv EXTRA
Komercnoslēpuma aizsardzības likums 01.04.2019 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai sniedzamā atbalsta likums 16.02.2021 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Brīvprātīgā darba likums 01.04.2018 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Energoefektivitātes likums 01.05.2019 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likums 01.07.2020 Abonements www.d-k.lv EXTRA
Patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju likums 09.07.2015 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likums 08.12.2015 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Publisko iepirkumu likums 14.09.2021 Abonements www.d-k.lv EXTRA
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensiju likums 01.01.2016 Abonements www.d-k.lv EXTRA
Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums 01.10.2020 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums 14.09.2021 Abonements www.d-k.lv EXTRA
Par Latvijas Republikas valdības un Gērnsi Valstu līgumu par informācijas apmaiņu attiecībā uz nodokļiem 16.03.2013 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums 02.11.2017 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Muitas likums (spēkā no 05.07.2016.) (Jaunais) 20.10.2021 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums 14.06.2017 Abonements www.d-k.lv EXTRA
Būvniecības likums (spēkā no 01.10.2014.) (Jaunais) 03.09.2021 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Statistikas likums 01.01.2020 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Oficiālās elektroniskās adreses likums 31.12.2019 Abonements www.d-k.lv EXTRA
Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likums 01.08.2017 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Mediācijas likums 13.10.2017 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Par mērījumu vienotību 05.06.2013 Abonements www.d-k.lv EXTRA
Biodegvielas likums 09.05.2006 Abonements www.d-k.lv EXTRA
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums 01.01.2020 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Enerģijas dzērienu aprites likums 01.01.2020 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Kontu reģistra likums 01.01.2018 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likums 17.06.2015 Abonements www.d-k.lv EXTRA
Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums 04.07.2019 Abonements www.d-k.lv EXTRA
Latvijas valsts karoga likums 04.05.2021 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Zinātniskās darbības likums 01.07.2020 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likums 01.07.2020 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Personu apliecinošu dokumentu likums 12.07.2021 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Par atbilstības novērtēšanu 01.01.2020 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Parādu ārpustiesas atgūšanas likums 11.12.2012 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Ēku energoefektivitātes likums 02.11.2020 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Pārtikas aprites uzraudzības likums 01.07.2020 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Autortiesību likums 11.11.2020 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Farmācijas likums 01.07.2019 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA
Būvniecības likums (spēkā līdz 01.10.2014.) (Vecais ) 01.06.2013 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Tūrisma likums 02.11.2020 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Alkoholisko dzērienu aprites likums 30.10.2018 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Meža likums 03.09.2021 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti darījumos
 01.07.2005 Abonements www.d-k.lv EXTRA
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums 01.12.2019 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Azartspēļu un izložu likums 17.04.2021 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Muitas likums (spēkā līdz 05.07.2016.) (Vecais) 01.01.2015 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Elektronisko dokumentu likums 30.06.2018 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likums 01.07.2020 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Elektronisko sakaru likums 12.03.2022 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Par valsts pensijām 01.01.2019 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Valsts fondēto pensiju likums 20.10.2021 Abonements www.d-k.lv EXTRA
Preču un pakalpojumu drošuma likums 01.01.2020 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Informācijas tehnoloģiju drošības likums 25.10.2018 Abonements www.d-k.lv EXTRA
Arhīvu likums 01.05.2021 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Dzīvesvietas deklarēšanas likums 01.07.2020 Abonements www.d-k.lv EXTRA
Par likumu vai atsevišķu to normu spēkā esību saistībā ar Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībai 01.05.2004 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Nosaukums   Abonements    
    Meklēt

Pieņemts Spēkā Nosaukums Abonements
16.06.2005 20.07.2005 Preču un pakalpojumu drošuma likums Abonements www.d-k.lv EXTRA
16.06.2005 20.07.2005 Par Valsts ieņēmumu dienestu Abonements www.d-k.lv EXTRA
26.05.2005 24.06.2005 Gada pārskatu likums (spēkā līdz 01.01.2016.) (Vecais ) Abonements www.d-k.lv EXTRA
27.01.2005 18.02.2005 Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likums Abonements www.d-k.lv EXTRA
16.12.2004 01.07.2005 Par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti darījumos
 Abonements www.d-k.lv EXTRA
17.06.2004 01.10.2004 Sabiedriskā labuma organizāciju likums Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
22.04.2004 01.05.2004 Par likumu vai atsevišķu to normu spēkā esību saistībā ar Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībai Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
07.04.2004 01.05.2004 Dabas resursu nodokļa likums Abonements www.d-k.lv EXTRA
07.04.2004 01.05.2004 Par atbildību par preces un pakalpojuma trūkumiem Abonements www.d-k.lv EXTRA
07.04.2004 28.04.2004 Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās kārtības likums Abonements www.d-k.lv EXTRA
01.04.2004 01.05.2004 Komercdarbības atbalsta kontroles likums (spēkā līdz 01.07.2014.) (Vecais) Abonements www.d-k.lv EXTRA
31.03.2004 22.04.2004 Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām (spēkā līdz 01.01.2018.) Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
26.02.2004 18.03.2004 Par grāmatvedību (Spēkā līdz 01.01.2022.) (Vecais) Abonements www.d-k.lv EXTRA
22.01.2004 19.02.2004 Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās kārtības likums Abonements www.d-k.lv EXTRA
18.12.2003 21.01.2004 Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā Abonements www.d-k.lv EXTRA
11.12.2003 01.05.2004 Par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās Abonements www.d-k.lv EXTRA
20.11.2003 01.01.2004 Dabas resursu nodokļa likums Abonements www.d-k.lv EXTRA
20.11.2003 01.01.2004 Ieguldītāju aizsardzības likums Abonements www.d-k.lv EXTRA
22.05.2003 20.06.2003 Rīgas brīvostas likums Abonements www.d-k.lv EXTRA
31.10.2002 04.12.2002 Iekšējā audita likums (Vecais ) Abonements www.d-k.lv EXTRA

< 1 2 3 ... 73 74 75 76 77 78 >

Nosaukums Aktuālā redakcija Abonements
Par portālu Portāla noteikumi Sazinies ar mums Paziņot par kļūdu Reklāma Rekvizīti Video  

Tālrunis: 28331590     E-pasts: info@d-k.lv   www.d-k.lv

Copyright © 2009 — 2022 Latvikon

SIA "LATVIKON" Ģertrūdes iela 63, Rīga, LV-1011 LV40003167602