Parole

Jaunumu saņemšana

Parakstieties uz portāla
"Debеts-Kredīts" bezmaksas jaunumu saņemšanu un saņemiet likumdošanas jaunumus un citu noderīgu informāciju

Ok

Atteikties no nosūtīšanas

Mūsu partneri:


Likumi

Nosaukums    
  Meklēt

Cita likumdošana

Nosaukums Aktuālā redakcija Abonements
Trauksmes celšanas likums (Vecais līdz 04.02.2022.) 01.05.2019 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Administratīvo sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā 03.05.2022 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Trauksmes celšanas likums (Jaunais no 04.02.2022.) 04.02.2022 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Ātrdarbīga elektronisko sakaru tīkla likums 19.04.2017 Abonements www.d-k.lv EXTRA
Komercnoslēpuma aizsardzības likums 01.04.2019 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai sniedzamā atbalsta likums 16.02.2021 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Veselības aprūpes finansēšanas likums 01.01.2018 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likums 23.05.2019 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Plastmasu saturošu izstrādājumu patēriņa samazināšanas likums 03.07.2021 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likums 16.10.2018 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Iesniegumu likums 01.09.2012 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas likums 01.01.2022 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem 13.07.2017 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Psihologu likums 01.01.2018 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likums 29.01.2022 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Fizisko personu reģistra likums 28.06.2021 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likums 16.07.2019 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums 23.04.2022 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Apdrošināšanas līguma likums 01.06.2018 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Aizsargāta pakalpojuma likums 12.03.2022 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Procesu norises elektroniskā vidē valsts platformas likums 23.03.2022 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Čeku loterijas likums 01.04.2021 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums 01.01.2020 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Par Ukrainā cietušo un bojā gājušo piemiņas dienas noteikšanu 09.04.2022
Brīvprātīgā darba likums 01.04.2018 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Energoefektivitātes likums 01.05.2019 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likums 01.07.2020 Abonements www.d-k.lv EXTRA
Patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju likums 09.07.2015 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likums 08.12.2015 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Publisko iepirkumu likums 14.09.2021 Abonements www.d-k.lv EXTRA
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensiju likums 01.01.2016 Abonements www.d-k.lv EXTRA
Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums 01.10.2020 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums 14.09.2021 Abonements www.d-k.lv EXTRA
Par Latvijas Republikas valdības un Gērnsi Valstu līgumu par informācijas apmaiņu attiecībā uz nodokļiem 16.03.2013 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums 02.11.2017 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Muitas likums (spēkā no 05.07.2016.) (Jaunais) 20.10.2021 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums 14.06.2017 Abonements www.d-k.lv EXTRA
Būvniecības likums (spēkā no 01.10.2014.) (Jaunais) 03.09.2021 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Statistikas likums 01.01.2020 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Oficiālās elektroniskās adreses likums 31.12.2019 Abonements www.d-k.lv EXTRA
Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likums 01.08.2017 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Mediācijas likums 13.10.2017 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Par mērījumu vienotību 05.06.2013 Abonements www.d-k.lv EXTRA
Biodegvielas likums 09.05.2006 Abonements www.d-k.lv EXTRA
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums 01.01.2020 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Enerģijas dzērienu aprites likums 01.01.2020 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Kontu reģistra likums 01.01.2018 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likums 17.06.2015 Abonements www.d-k.lv EXTRA
Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums 04.07.2019 Abonements www.d-k.lv EXTRA
Latvijas valsts karoga likums 04.05.2021 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Zinātniskās darbības likums 01.07.2020 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likums 01.07.2020 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Personu apliecinošu dokumentu likums 12.07.2021 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Par atbilstības novērtēšanu 01.01.2020 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Parādu ārpustiesas atgūšanas likums 11.12.2012 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Ēku energoefektivitātes likums 02.11.2020 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Pārtikas aprites uzraudzības likums 01.07.2020 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Autortiesību likums 11.11.2020 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Farmācijas likums 01.07.2019 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA
Būvniecības likums (spēkā līdz 01.10.2014.) (Vecais ) 01.06.2013 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Tūrisma likums 02.11.2020 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Alkoholisko dzērienu aprites likums 30.10.2018 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Meža likums 03.09.2021 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti darījumos
 01.07.2005 Abonements www.d-k.lv EXTRA
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums 01.12.2019 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Azartspēļu un izložu likums 17.04.2021 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Muitas likums (spēkā līdz 05.07.2016.) (Vecais) 01.01.2015 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Elektronisko dokumentu likums 30.06.2018 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likums 01.07.2020 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Elektronisko sakaru likums 12.03.2022 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Par valsts pensijām 01.01.2019 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Valsts fondēto pensiju likums 20.10.2021 Abonements www.d-k.lv EXTRA
Preču un pakalpojumu drošuma likums 01.01.2020 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Informācijas tehnoloģiju drošības likums 25.10.2018 Abonements www.d-k.lv EXTRA
Arhīvu likums 01.05.2021 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Dzīvesvietas deklarēšanas likums 01.07.2020 Abonements www.d-k.lv EXTRA
Par likumu vai atsevišķu to normu spēkā esību saistībā ar Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībai 01.05.2004 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Nosaukums   Abonements    
    Meklēt

Pieņemts Spēkā Nosaukums Abonements
24.05.2007 26.06.2007 Elektronisko dokumentu likums Abonements www.d-k.lv EXTRA
24.05.2007 26.06.2007 Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām Abonements www.d-k.lv EXTRA
17.05.2007 12.06.2007 Par iedzīvotāju ienākuma nodokli Abonements www.d-k.lv EXTRA
17.05.2007 12.06.2007 Patērētāju tiesību aizsardzības likums Abonements www.d-k.lv EXTRA
17.05.2007 12.06.2007 Par nodokļiem un nodevām Abonements www.d-k.lv EXTRA
17.05.2007 12.06.2007 Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli (Likums ir spēkā līdz 2017.gada 1.janvārim) Abonements www.d-k.lv EXTRA
03.05.2007 07.06.2007 Elektronisko sakaru likums Abonements www.d-k.lv EXTRA
26.04.2007 30.05.2007 Valsts fondēto pensiju likums Abonements www.d-k.lv EXTRA
26.04.2007 30.05.2007 Par Valsts sociālo apdrošināšanu Abonements www.d-k.lv EXTRA
29.03.2007 01.05.2007 Finanšu instrumentu tirgus likums Abonements www.d-k.lv EXTRA
29.03.2007 15.06.2007 Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas Abonements www.d-k.lv EXTRA
15.03.2007 23.03.2007 Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli Abonements www.d-k.lv EXTRA
01.03.2007 09.03.2007 Par nodokļiem un nodevām Abonements www.d-k.lv EXTRA
08.02.2007 01.03.2007 Autortiesību likums Abonements www.d-k.lv EXTRA
19.12.2006 16.01.2007 Par iedzīvotāju ienākuma nodokli Abonements www.d-k.lv EXTRA
19.12.2006 01.01.2007 Dabas resursu nodokļa likums Abonements www.d-k.lv EXTRA
19.12.2006 01.01.2007 Par pievienotās vērtības nodokli (Vecais) Abonements www.d-k.lv EXTRA
19.12.2006 01.01.2007 Par akcīzes nodokli Abonements www.d-k.lv EXTRA
19.12.2006 01.01.2007 Likums par budžetu un finanšu vadību Abonements www.d-k.lv EXTRA
19.12.2006 01.01.2007 Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā Abonements www.d-k.lv EXTRA

< 1 2 3 ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 >

Nosaukums Aktuālā redakcija Abonements
Par portālu Portāla noteikumi Sazinies ar mums Paziņot par kļūdu Reklāma Rekvizīti Video  

Tālrunis: 28331590     E-pasts: info@d-k.lv   www.d-k.lv

Copyright © 2009 — 2022 Latvikon

SIA "LATVIKON" Ģertrūdes iela 63, Rīga, LV-1011 LV40003167602