Obligātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmju lielumi 2021. un 2022. gads - www.d-k.lvObligātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmju lielumi 2021. un 2022. gads


 

Darba devējs
 likme %

 

Darba ņēmējs
 likme %

 

Kopējā likme

 

(Likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 18.pants)

34,09

 

23,59

10,50

Likme darba ņēmējam, kurš sasniedzis pensijas vecumu

(MK noteikumu Nr.786 3.punkts no 17.12.2020.)

30.02

 

20,77

9,25

Likme darba ņēmējam, kurš ir izdienas pensijas saņēmējs vai invalīds - valsts speciālās pensijas saņēmējs
(MK. noteikumu Nr.786 4.punkts no 17.12.2020.)

31,70

 

21,94

9,76

Likme pašnodarbinātai personai
(MK noteikumu Nr.786 9.punkts no 17.12.2020.)

31,07

Likme pašnodarbinātai personai, kas sasniegusi pensijas vecumu
(MK noteikumu Nr.786 10.punkts no 17.12.2020.)

29,36

Likme fiziskajai personai, kura apsaimnieko nekustamo īpašumu un ir reģistrējusies kā saimnieciskajā darbā gūtā ienākuma nodokļa maksātāja
(MK noteikumu Nr.786 11.punkts no 17.12.2020.)

26,59

Likme personai, kas nav LR pastāvīgā iemītniece un kuru nodarbina darba devējs - ārzemnieks
(MK noteikumu Nr.786 12.punkts no 17.12.2020.)

31,83

Likme personai, kuru nodarbina darba devējs - ārzemnieks

34,09   (noteikumu Nr.786 13.punkts no 17.12.2020.)

30,02  (noteikumu Nr.786 14.punkts no 17.12.2020.)

 

31,70  (noteikumu Nr.786 15.punkts no 17.12.2020.)

Brīvprātīgo iemaksu likme personai, kura brīvprātīgi pievienojusies pensiju apdrošināšanai

(MK noteikumu Nr.786 16.punkts no 17.12.2020.)

23,91

Brīvprātīgo iemaksu likme personai, kura brīvprātīgi pievienojusies pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai

(MK noteikumu Nr.786 17.punkts no 17.12.2020.)

30,07