Obligātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmju lielumi 2018.gads - www.d-k.lv


Obligātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmju lielumi 2018.gads

 

Darba devējs
 likme %

 

Darba ņēmējs
 likme %

 

Kopējā likme

 

(Likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 18.pants)

35,09

 

24,09

11,00

Likme darba ņēmējam, kurš sasniedzis pensijas vecumu

(MK noteikumu Nr.786 3.punkts)

30.87

 

21,31

9,56

Likme darba ņēmējam, kurš ir izdienas pensijas saņēmējs vai invalīds - valsts speciālās pensijas saņēmējs
(MK. noteikumu Nr.786 4.punkts)

32,64

 

22,52

10,12

Likme pašnodarbinātai personai
(MK noteikumu Nr.786 9.punkts)

32,15

Likme pašnodarbinātai personai, kas sasniegusi pensijas vecumu
(MK noteikumu Nr.786 10.punkts)

30,34

Likme fiziskajai personai, kura apsaimnieko nekustamo īpašumu un ir reģistrējusies kā saimnieciskajā darbā gūtā ienākuma nodokļa maksātāja
(MK noteikumu Nr.786 11.punkts)

27,27

Likme personai, kas nav LR pastāvīgā iemītniece un kuru nodarbina darba devējs - ārzemnieks
(MK noteikumu Nr.786 12.punkts)

32,72

Likme personai, kuru nodarbina darba devējs - ārzemnieks

34,09   (noteikumu Nr.786 13.punkts)

30,87  (noteikumu Nr.786 14.punkts)

 

32,64  (noteikumu Nr.786 15.punkts)

Brīvprātīgo iemaksu likme personai, kura brīvprātīgi pievienojusies pensiju apdrošināšanai

(MK noteikumu Nr.786 16.punkts)

24,50

Brīvprātīgo iemaksu likme personai, kura brīvprātīgi pievienojusies pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai

(MK noteikumu Nr.786 17.punkts)

31,72

Brīvprātīgo iemaksu likme mikrouzņēmuma darbiniekam, kurš brīvprātīgi pievienojies visiem sociālās apdrošināšanas veidiem

 (MK noteikumu Nr.786 18.punkts)

34,09

Brīvprātīgo iemaksu likme mikrouzņēmuma darbiniekam, kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi)

 (MK noteikumu Nr.786 19.punkts)

29,87

Brīvprātīgo iemaksu likme mikrouzņēmuma darbiniekam, ja šis darbinieks ir izdienas pensijas saņēmējs vai invalīds - valsts speciālās pensijas saņēmējs

 (MK noteikumu Nr.786 20.punkts)

31,64