Mēneša un gada diferencētais neapliekamais minimums un nodokļa atvieglojuma apmērs iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai 2016.-2017. - www.d-k.lv


Periods

Minimālais mēneša neapliekamais minimums

Maksimālais gada

neapliekamais minimums

Gada apliekamā ienākuma apmērs, līdz kuram piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu

Gada apliekamā ienākuma apmērs, virs kura piemēro tikai minimālo gada neapliekamo minimumu

Koeficients

Nodokļa atvieglojums  par apgādājamajiem

MK noteikumi

2016.

75 euro

1200 euro

4560 euro

12000 euro

0.0403

175 euro

№ 1

2017.

60 euro

1380 euro

4800 euro

13200 euro

0.0786

175 euro

№ 1

 

Gada apliekamajā ienākumā netiek ietverts ienākums gada diferencētā neapliekamā minimuma apmērā, kuru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

GDNM = GNMmax - K x (AI - AImin), kur

K - koeficients, kuru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

K = (GNMmax - NMmin x 12) / (AImax - AImin);

GDNM - gada diferencētais neapliekamais minimums;

NMmin - minimālais mēneša neapliekamais minimums;

GNMmax - maksimālais gada neapliekamais minimums;

AI - nodokļa maksātāja gada apliekamo ienākumu kopējais apmērs;

AImin - gada apliekamā ienākuma apmērs, līdz kuram piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu;

AImax - gada apliekamā ienākuma apmērs, virs kura piemēro tikai minimālo gada neapliekamo minimumu.

 

Diferencēto neapliekamo minimumu par nepilnu gadu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

DNM = GNMmax / 12 x n - K x (AI - AImin / 12 x n), kur

DNM - diferencētais neapliekamais minimums nepilnam taksācijas gadam;

n - mēnešu skaits, par kuru piemēro diferencēto neapliekamo minimumu.