Iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumi personām ar invaliditāti 2009.-2022. - www.d-k.lvIedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumi personām ar invaliditāti

 

Personai, kurai noteikta invaliditāte, ir tiesības uz nodokļa papildu atvieglojumu šādā apmērā:

 

Periods

Personai, kurai noteikta I vai II invaliditātes grupa

Personai, kurai noteikta III invaliditātes grupa

MK noteikumi

No 01.01.2009.

1296 lati gadā

1008 lati gadā

№138

No 01.01.2014.

1848 euro gadā

1440 euro gadā

№138

No 01.01.2015.

1848 euro gadā

1440 euro gadā

№138

No 01.01.2016.

1848 euro gadā

1440 euro gadā

№138

No 01.01.2017.

1848 euro gadā

1440 euro gadā

№138

No 01.01.2018.

1848 euro gadā

1440 euro gadā

№138

No 01.01.2019.

1848 euro gadā

1440 euro gadā

№138

No 01.01.2020.

1848 euro gadā

1440 euro gadā

№138

No 01.01.2021.

1848 euro gadā

1440 euro gadā

№138

No 01.01.2022.

1848 euro gadā

1440 euro gadā

№138