Darba laika kalendārs 2011. gadam - www.d-k.lv


 

 

 

Ka-

6 dienu darba nedēļa

5 dienu darba nedēļa

Svētdienu un svētku dienu skaits

Pirmssvētku darba dienas

 

len-

dā-

Darba dienu  ilgums (stundās)

 

 

 

6 dienu darba nedēļa

5 dienu darba

nedēļa

 

ra

6 stundas

7 stundas

7 stundas

8 stundas

 

 

 

 

 

 

 

Laika

periods

die-

nu sk.

 

 

40 stundas nedēļā

 

35 stundas nedēļā

 

40 stundas nedēļā

Svēt-

dienas

Svētku

dienas

Kopā

35

stundas nedēļā

 

40 stundas nedēļā

35 stundas nedēļā

40 stundas nedēļā

35 stundas nedēļā

 

 

 

 

 

 

Darba dienu skaits mēnesī - Darba stundu skaits mēnesī

 

 

 

Datums - darba dienas ilgums (stundās)

Janvāris

31

25 - 146

25 - 167

21 - 147

21 -168

5

1.janvāris

6

 

 

 

 

Februāris

28

24 - 140

24 - 160

20 - 140

20 - 160

4

-

4

 

 

 

 

Marts

31

27 - 158

27 - 181

23 - 161

23 - 184

4

-

4

 

 

 

 

I ceturksnis

90

76 - 444

76 - 508

64 - 448

64 - 512

13

1

14

 

 

 

 

Aprīlis

30

24 - 136

24 - 155

19 - 132

19 - 151

3

22.,24., 25.aprīlis

6

21 IV - 5

23 IV - 4

30 IV - 4

21 IV - 6

23 IV - 4

30 IV - 4

21 IV - 6

21 IV - 7

Maijs

31

25 - 144

25 - 165

21 - 146

21 - 167

3

1., 4., 8. maijs

6

3 V - 5

7 V - 4

3 V - 6

7 V - 4

3 V - 6

3 V - 7

Jūnijs

30

24 - 138

24 - 158

20 - 139

20 - 159

3

12., 23., 24.jūnijs

6

11 VI - 4

22 VI - 5

11 VI - 4

22 VI - 6

 

22 VI - 6

 

22 VI - 7

II ceturksnis

91

73 - 418

73 - 478

60 - 417

60 - 477

9

9

18

 

 

 

 

I pusgads

181

149 - 862

149 - 986

124 - 865

124 - 989

22

10

32

 

 

 

 

Jūlijs

31

26 - 151

26 - 172

21 - 147

21 - 168

5

-

5

 

 

 

 

Augusts

31

27 - 158

27 - 181

23 -161

23 - 184

4

-

4

 

 

 

 

Septembris

30

26 - 152

26 - 174

22 - 154

22 - 176

4

-

4

 

 

 

 

III ceturksnis

92

79 - 461

79 - 527

66 - 462

66 - 528

13

-

13

 

 

 

 

Oktobris

31

26 - 151

26 - 172

21 - 147

21 - 168

5

-

5

 

 

 

 

Novembris

30

25 - 145

25 - 166

21 - 146

21 - 167

4

18.novembris

5

17 XI - 5

17 XI - 6

17 XI - 6

17 XI - 7

Decembris

31

24 - 139

24 - 160

21 - 145

21 - 166

3

24., 25., 26., 31.decembris

7

23 XII -5

30 XII -5

23 XII -6

30 XII -6

23 XII -6

30 XII -6

23 XII -7

30 XII -7

IV ceturksnis

92

75 - 435

75 - 498

63 - 438

63 - 501

12

5

17

 

 

 

 

II pusgads

184

154 - 896

154 - 1025

129 - 900

129 - 1029

25

5

30

 

 

 

 

2011.gads

365

303 - 1758

303 - 2011

253 - 1765

253 - 2018

47

15

62

 

 

 

 

Vid. darba stundu skaits mēnesī

146,50

167,58

147,08

168,17