Dividenžu izmaksa no peļņas par 2016. gadu - www.d-k.lv


Вопрос

Firma vēlas dividenžu veidā sadalīt nesadalīto peļņu par 2016. gadu.

Vai būs jāmaksā uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN), ja dividenžu saņēmējs ir Igaunijas juridiska persona?Ответ

Saskaņā ar UIN likuma 4.panta 2.daļu ar nodokli apliekamo bāzi veido sadalītā peļņa un nosacīti sadalītā peļņa.

Aprēķinātās dividendes, tai skaitā ārkārtas dividendes, veido sadalīto peļņu (UIN likuma 4.panta 2.daļas 1.punkta “a” apakšpunkts).

Atbilstoši UIN likuma Pārejas noteikumu 8. punktam nodokļa maksātājs ir tiesīgs neiekļaut ar UIN apliekamajā bāzē dividendes, kas tiek aprēķinātas, sadalot peļņu, kura uzrādīta bilancē 2017. gada 31.decembrī.

Tātad, izmaksājot tā saucamās “vecās dividendes” no peļņas, kas uzrādīta bilancē uz 2017. gada 31.decembri, ja dividenžu saņēmējs ir Igaunijas juridiska persona, Latvijas firmai - dividenžu izmaksātājai -  neveidojas apliekamais ienākums pie šo dividenžu izmaksas.