Preču iegāde no ofšora zonas - www.d-k.lv


Вопрос

Tika samaksāts avanss ofšora firmai par preču iegādi, kas atrodas ES teritorijā. Piegāde notika no ES teritorijas (Itālija). Kā šo darījumu atspoguļot deklarācijā un vai ir jāmaksā kādi nodokļi?Ответ

Šādos gadījumos vispirms ir jāņem vērā preču kustība.
Preču iegāde ES teritorijā - preču saņemšana iekšzemē no citas dalībvalsts, ja preču nosūtīšanu vai transportēšanu no citas dalībvalsts nodrošina preču piegādātājs vai preču saņēmējs, vai trešā persona preču piegādātāja vai preču saņēmēja vārdā ((likuma "Par PVN" 1. panta 34.punkts).

Tātad darījums būs preču iegāde  ES teritorijā, tāpēc  jāaprēķina PVN reverss. Darījuma summu uzrāda PVN deklarācijas  50. rindā, PVN - 55. un 64. rindās, atšifrē pielikuma PVN 1 II daļā.

Likuma „Par UIN" 3.panta 8.daļā noteikts, ka UIN ar 15% likmi tiek ieturēts no visiem maksājumiem, kurus Latvijas rezidenti vai nerezidentu pastāvīgās pārstāvniecības izmaksā juridiskām, fiziskām un citām personām, kuras atrodas, ir izveidotas vai nodibinātas MK noteikumos minētajās zemu nodokļu un beznodokļu valstīs vai teritorijās, ieskaitot maksājumus šo personu pārstāvjiem vai trešo personu banku kontos un maksājumus, kas veikti savstarpēja norēķinu ieskaita veidā, izņemot šādus:

- Latvijas rezidentu izmaksātās dividendes;

- procentus no Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm par depozītnoguldījumiem un norēķinu kontu atlikumiem, ja šie procenti tiek izmaksāti atbilstoši kredītiestādes noteiktajai vispārējai likmei par depozītnoguldījumiem un norēķinu kontu atlikumiem;

- maksājumus par preču piegādēm, ja šīs preces ir attiecīgās zemu nodokļu vai beznodokļu valsts vai teritorijas izcelsmes preces.

Tātad, ja Jūsu rīcībā nav dokumenti, ka iegādātās preces tiek ražotas ofšora zonā, veicot avansa maksājumu, Jums bija jāietur un jāpārskaita budžetā UIN 15%.