Preces pārdošana ES firmai caur 3.valsti ar eksporta deklarācijas noformēšanu - www.d-k.lv


Вопрос

 

Latvijas firma pārdod preci firmai no ES (PVN maksātāja), bet prece tiek iekrauta Latvijā pārsūtīšanai uz 3. valsti ar eksporta deklarāciju.

ES firmai izrakstītajā rēķinā (invoice) PVN likme jānorāda 0% vai 22%?

Kurā deklarācijas rindā un kurā pielikuma šis darījums jāatspoguļo?Ответ

 

Likuma „Par PVN" 7.panta 1.daļas 1.punktā teikts, ka nodokļa likme 0%  tiek piemērota preču eksportam un to preču piegādēm, kas ievestas Eiropas Savienības teritorijā no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām un nav izlaistas brīvam apgrozījumam, ja piegādes veiktas muitas noliktavās un brīvajās zonās.

MK noteikumu Nr.933 154.punktā noradīts, ka par eksportu apliecinošiem dokumentiem izmanto izvešanas muitas deklarāciju, kas noformēta atbilstoši normatīvajiem aktiem muitas jomā, vai vismaz divu turpmāk minēto dokumentu kombināciju, kas nepārprotami apliecina eksporta faktu:

- starptautiskos kravas transporta pavaddokumentus vai to kopijas (tai skaitā CMR, starptautiskā dzelzceļa transporta pavadzīme, konosaments, gaisa pārvadājuma pavadzīme);

-  līgumus, kas noslēgti ar trešajās valstīs vai trešajās teritorijās reģistrētām personām (preču saņēmējiem);

- dokumentus, kas apliecina samaksu par preču eksportu.

Tātad, ja prece ir izvesta no Latvijas uz 3.valsti un tam ir pamatojošs dokuments, darījumam tiek piemērota 0% likme.

PVN deklarācijā tas atspoguļojas rindās 43 un 481.

Deklarācijas pielikumos šī summa netiek uzrādīta.