Preču pārdošana un dabas resursu nodoklis - www.d-k.lv


Вопрос

Firma iepērk elektropreces (elektromasētājus un elektroģitāras) vienā no ES valstīm.

Vai ir jāmaksā dabas resursu nodoklis? Ja jā, tad kā noteikt, ka minētā prece nodara ļaunumu apkārtējai videi, ja instrukcijā nekas nav teikts par to kaitīgumu?

 Ответ

Saskaņā ar „Dabas resursu nodokļa likuma" 3.pantu nodokļu maksātājs ir persona, kura: pirmā Latvijas Republikas teritorijā realizē videi kaitīgas preces vai preces iepakojumā (arī kopā ar preci ievesto precei pievienoto primāro, sekundāro un terciāro iepakojumu) vai ogles, koksu vai lignītu (brūnogles), ka arī iepakojumu, kuru pievieno vairumam iepakotu vai neiepakotu preču (pirkumu) vai produktu pircēju ērtībām vai reklāmas noformējumam.

„Dabas resursu nodokļa likuma" pielikumā ir norādīts apkārtējai videi kaitīgu preču saraksts un nodokļa likmes. Ja prece ir sarakstā, tātad ir jāmaksā dabas resursu nodoklis.

Nodoklis netiek maksāts par elektriskajām un elektroniskajam ierīcēm, kuras ir tādu ierīču sastāvdaļas, kas neietilpst ierīču sarakstā, kuras minētas likuma pielikumā nr.6 un MK noteikumu Nr.404 pielikumā nr.7.