Reprezentācijas izdevumi un personāla ilgtspējas pasākumi - www.d-k.lv


Вопрос

Ko darīt ar reprezentācijas un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumiem, ja uzņēmums 2018. gadā bija mikrouzņēmuma nodokļa (MUN) maksātājs, bet 2019. gadā kļuva par uzņēmuma ienākuma nodokļa (UIN) maksātāju?

Vai nepieciešams no visiem šiem izdevumiem maksāt UIN?Ответ

Saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma (UIN likums) 8.panta 2.daļas 7.punktu pie izdevumiem, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību, pieskaita reprezentācijas un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumus, kas kopā pārskata gadā pārsniedz 5% no iepriekšējā pārskata gada kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, par kuru samaksāti valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi.

Savukārt MK noteikumu Nr.677 “Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi” 61.1.punktā teikts, ka , piemērojot likuma 8.panta 2.daļas 7.punktu, nodokļa maksātājs, kurš reģistrējies pārskata gadā, ņem vērā pārskata gada kopējo bruto darba samaksu, nosakot bruto darba samaksu par periodu līdz taksācijas periodam, kurā veikti reprezentācijas un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi, un veic pārrēķinu, iesniedzot pārskata gada pēdējā mēneša deklarāciju.

Līdz ar to tajos gadījumos, kad uzņēmums iepriekšējos gados ir bijis MUN maksātājs, tiek uzskatīts (tāds ir arī VID viedoklis), ka šāds nodokļa maksātājs ir jāpielīdzina jaunam nodokļa maksātājam, kuram jāpiemēro iepriekš minēto noteikumu 61.1.punktā noteiktais.