Degvielas norakstīšana saskaņā ar maršruta lapām - www.d-k.lv


Вопрос

Firmā ir pamatlīdzeklis- kravas mikroautobuss, kurš tiek izmantots saimnieciskai darbībai un personīgām vajadzībām.

Vai ir nepieciešams aizpildīt ceļazīmes degvielas norakstīšanai, ja ir GPS?

Ko darīt gadījumā, ja degviela tiek izmantota mazāk nekā ir noteicis mikroautobusa ražotājs?Ответ

GPS uzstādīšana neatbrīvo no maršruta lapu noformēšanas.

Vienkāršotās maršruta lapas Latvijas likumdošana atļauj noformēt tikai vieglajiem transportlīdzekļiem, par kuriem tiek maksāts UVTN.

Jūsu gadījumā jānoformē detalizēta maršruta lapa. Likuma „Par grāmatvedību” 7.pants nosaka attaisnojuma dokumenta (arī maršruta lapas) rekvizītus. Savukārt, MK noteikumu Nr.585Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju 7.1 un 7.2 punkti nosaka attaisnojuma dokumenta (arī maršruta lapas) saturu.

Latvijas Republikā nav speciāli normatīvi akti, kuri regulētu autotransporta degvielas norakstīšanas normas uzņēmumos. Degviela tiek norakstīta, ievērojot automobiļa noskrējienu pēc normām, kuras noteiktas uzņēmumā. Šīs normas drīkst atšķirties no tām degvielas izlietojuma normām, ko noteicis ražotājs. Tikai jāievēro pamatprincips, ka  degvielas patēriņam jābūt noteiktam objektīvi.