Izdevumu apmaksa par atgriezenisko ceļu, atgriežoties no komandējuma vēlāk par noteikto termiņu - www.d-k.lv


Вопрос

Šī gada augustā es tiku nosūtīta komandējumā uz Franciju uz 2 nedēļām.

Pirms komandējuma uzrakstīju iesniegumu par 2 nedēļu ikgadējā atvaļinājuma piešķirsanu no nākošās dienas pēc komandējuma, kuru es pavadīju tur pat, Francijā.

Uzņēmuma īpašnieks aizliedza apmaksāt atgriešanās biļeti, tā kā uzskata, ka man tā jāapmaksā pašai. Vai tas ir pareizi?Ответ

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” 17. punktam komandējuma vai darba brauciena izdevumus darbiniekam atlīdzina institūcija, kura viņu nosūtījusi komandējumā vai darba braucienā.

Minēto noteikumu 8.2. punktā teikts, ka ceļa (transporta) izdevumi (ja ir iesniegti attiecīgos izdevumus apliecinoši attaisnojuma dokumenti) ir iekļauti par komandējuma laiku atlīdzināmo izdevumu skaitā.

Savukārt saskaņā ar noteikumu 9. punktu, ja darbinieks ar institūcijas vadītāja atļauju savā pastāvīgajā darba (dienesta) vietā atgriežas no komandējuma vietas pēc komandējumam noteiktā laika vai uz komandējuma vietu dodas pirms komandējumam noteiktā laika (piemēram, pavada komandējuma vietā atpūtas, svētku dienas un (vai) atvaļinājuma dienas), viņam saskaņā ar šo noteikumu 8.2.1.apakšpunktu atlīdzina ceļa (transporta) izdevumus.”

Komandējuma ilgumu nosaka institūcijas vadītājs (MK noteikumi Nr.969, 7.punkts).

No visa iepriekš minētā var secināt, ka jautājumā minētajā situācijā bija svarīgi korekti noformēt ar komandējumu saistītos dokumentus.

Jums pirms došanās komandējumā vajadzēja uzņēmuma vadītājam uzrakstīt iesniegumu, kurā bija jānorāda, ka atvaļinājumu izmantosiet, neatgriežoties no komandējuma vietas, sakarā ar ko lūgt viņam apmaksāt atpakaļceļa izdevumus atbilstoši MK noteikumu Nr. 969 9. punktam.

Ja tas nav izdarīts, līdz ar ko nav saņemta institūcijas vadītāja atļauja atgriezties no komandējuma vietas pēc Jūsu atvaļinājuma beigām, tad uzņēmuma vadītājam ir tiesības neapmaksāt atpakaļceļa biļeti, kura iegādāta 2 nedēļas pēc komandējumam noteiktā laika.