Ar komandējumiem saistīto izdevumu atlīdzināšana - www.d-k.lv


Вопрос

Vai obligāti ir jāizmaksā darbiniekam dienas nauda par komandējuma pirmo dienu, ja izlidošana no Rīgas notiek 20:15?

Komandējums ir uz ES valsti.Ответ

MK noteikumu Nr. 969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi" 24.2. punktā noteikts, ka darbiniekam, dodoties komandējumā, pienākas komandējuma nauda saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumā noteiktajām normām tai valstij, uz kuru darbinieks nosūtīts, sākot ar dienu, kad tiek šķērsota Latvijas Republikas valsts robeža.

Minētie MK noteikumi neparedz izņēmumus gadījumos, kad lidmašīna, ar kuru darbiniekam jānokļūst līdz komandējuma vietai, izlido tikai vakarā. Līdz ar to komandējuma dienas nauda saskaņā ar attiecīgajai ES valstij noteiktajām normām, uz kuru darbinieks nosūtīts komandējumā, jautājumā minētajā situācijā ir jāmaksā arī par pirmo komandējuma dienu, jo šajā dienā tiek šķērsota Latvijas Republikas valsts robeža.