Ar komandējumiem saistīto izdevumu atlīdzināšana darbiniekam - www.d-k.lv


Вопрос

Vai darbojas apmaksas norma par dzīvošanu viesnīcā komandējuma laikā (Ministru kabineta noteikumu 1. pielikums) privātai kompānijai?Ответ

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi" 8.4. punktu darbiniekam par komandējuma laiku atlīdzina izdevumus par viesnīcu (naktsmītni), ieskaitot brokastu izdevumus viesnīcā (ja ir iesniegti attiecīgos izdevumus apliecinoši attaisnojuma dokumenti).

Savukārt minēto noteikumu 10. punktā teikts, ka budžeta iestādes darbinieku izdevumi par viesnīcu (naktsmītni) nedrīkst pārsniegt šo noteikumu 1.pielikumā noteiktās komandējuma izdevumu samaksas normas, izņemot gadījumu, ja komandējuma izdevumi netiek atlīdzināti no budžeta iestādei piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem un citiem budžeta iestādes līdzekļiem.

Tātad MK noteikumu Nr.969 1.pielikumā noteiktās viesnīcu diennakts normas, kuras komandējuma laikā nedrīkst pārsniegt, attiecas tikai uz budžeta iestāžu darbiniekiem.

Ja personu komandējumā nosūtījis komersants, tad izdevumus par viesnīcu vai naktsmītni (ieskaitot arī brokastu izdevumus) drīkst atlīdzināt bez ierobežojumiem, atbilstoši iesniegtajiem attaisnojuma dokumentiem.