Parole

Jaunumu saņemšana

Parakstieties uz portāla
"Debеts-Kredīts" bezmaksas jaunumu saņemšanu un saņemiet likumdošanas jaunumus un citu noderīgu informāciju

Ok

Atteikties no nosūtīšanas

Mūsu partneri:


Vēlreiz par PVN pārmaksas atgriešanu


19.04.2010 | Ingrīda Lejniece

Nodokļu maksātājam ir tiesības pieprasīt pārmaksātās nodokļa summas atmaksāšanu vai novirzīšanu kārtējo nodokļu maksājumu segšanai trīs gadu laikā pēc konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa. To nosaka likuma „Par nodokļiem un nodevām” 16.panta 10.punkts.

Pievienotās vērtības nodokļa pārmaksas atmaksas kārtību nosaka likums „Par PVN”.

No 2010.gada 1.janvāra ir stājušies spēkā grozījumi likumā „Par pievienotās vērtības nodokli” attiecībā uz likuma 12.pantā noteikto PVN  atmaksas kārtību.

Likuma 12. pants ir papildināts ar 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10 un 12.11 daļām, šie papildinājumi ir attiecināmi uz to pārmaksātā nodokļa summu, kas būs izveidojusies, sākot ar 2010.gada 1.jūliju (Likuma „Par PVN” pārējas noteikumu 64.punkts).

Laika periodā no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 1.jūlijam vairs nav piemērojamas vairākas ierobežojošas normas, uz kuru pamata iepriekš tika aizkavēta pārmaksātās PVN summas atmaksa.

Pārmaksāto PVN summu, kas izveidojusies par taksācijas periodiem līdz 2010.gada 30.jūnijam, VID atmaksā apliekamās personas norādītajā bankas kontā 30 dienu laikā pēc pamatota pieprasījuma saņemšanas un nodokļu administrēšanas pasākumu veikšanas (Likuma „Par PVN” pārējas noteikumu 63.punkts).

Pirms veikt nodokļa pārmaksas atmaksu uz nodokļu maksātāja norādīto norēķinu kontu, nodokļu administrācija pārliecinās, vai nodokļu maksātājam nav izveidojušies citu nodokļu vai nodevu parādi, kas ir sedzami saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 28.panta 4.daļas nosacījumiem. Ja nodokļu maksātājs pats lūdz novirzīt nodokļa pārmaksas summu nokavēto vai kārtējo maksājumu segšanai, nodokļu administrācija to veic pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 28.panta 2.daļu.

Nodokļu maksātājiem, kuriem piešķirts augstas uzticamības statuss, pārmaksātā nodokļa atmaksas pieprasījumu nodokļu administrācija izskata trīs darba dienu laikā.

Augstas uzticamības statuss nodokļu maksātajam tiek piešķirts reizi mēnesī  un katru nākamo mēnesi tiek pārskatīts. Tas var tikt atsaukts jebkurā brīdī, kad tiek konstatēta nodokļu maksātāja neatbilstība šim statusam.

Nodokļu administrācija var aizkavēt visu PVN pārmaksu vai tās daļu, ja ir nepieciešama padziļināta pārbaude (audits) par atsevišķiem nodokļa maksātāja darījumiem vai PVN pārmaksas pamatotību.

Nodokļu maksātāja pārmaksas pieprasījuma 30 dienu izskatīšanas termiņš saskaņā ar likuma “Par PVN” pārejas noteikumu 63.punktu iestāsies pēc lēmuma par audita rezultātiem pieņemšanas.

Ja nodokļu maksātāja iesniegums saņemts trīs gadu laikā pēc konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa, nodokļu administrācijai, ja tā uzsākusi pārmaksātās nodokļu summas pārbaudi, un līdz ar to ir pagājuši trīs gadi no konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa, ir tiesības pieņemt lēmumu par šo summu novirzīšanu vai atmaksāšanu neatkarīgi no tā, vai ir pagājuši trīs gadi no konkrētā nodokļa maksāšanas termiņa. (Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 28. panta 2.1daļa).

Nodokļu administrācija var atteikt PVN pārmaksas atmaksu, ja pieprasītās summas pamatotība neapstiprinās. (Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 28.panta 2.daļa un likuma „Par PVN”  pārējas noteikumu 63.punkts).

Nodokļu pārmaksas atmaksa tiek atteikta, ja saistībā ar nodokļu maksātāja darbību vai pret nodokļu maksātāju vai tā amatpersonām uzsākts kriminālprocess par krāpšanu, dokumentu viltošanu, izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas vai citiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas var ietekmēt nodokļu apmēra noteikšanu, izņemot gadījumus, kad pieņemts lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu. (Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 28.panta 3.daļa).

Pārmaksātās nodokļu summas pēc nodokļu maksātāja iesnieguma saņemšanas nodokļu administrācija var atmaksāt vai novirzīt kārtējo nodokļu maksājumu segšanai arī tad, kad saistībā ar nodokļa maksātāja darbību vai pret nodokļu maksātāju vai tā amatpersonām ir uzsākts kriminālprocess, ja pirms atmaksāšanas vai novirzīšanas pieprasītā pārmaksāto nodokļu summa tiek pastiprināta ar galvojumu vai nodrošināta ar ķīlu. Ķīlas līgums slēdzams starp nodokļu administrāciju un nodokļu maksātāju vispārējā kārtībā, kas noteikta attiecībā uz ķīlas līgumiem, un šāds līgums ir atbrīvots no nodokļiem un valsts nodevām, kas maksājamas, noformējot ķīlas līgumu. (Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 28.panta 3.1 daļa un 7.daļa).

Sākot ar 2010.gada 1.jūliju saskaņā ar likuma „Par PVN” 12.panta 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10 un 12.11 daļas noteikto kārtību un attiecīgus ierobežojumus, pārmaksāto nodokļa summu, kas izveidojusies taksācijas periodā, VID pēc nodokļu maksātāja pieprasījuma atmaksās šīs personas norādītajā bankas kontā 30 dienu laikā, ja īstenojas kāds no šādiem nosacījumiem:

- apliekamās personas ar nodokļa 0 procentu likmi apliekamo darījumu un to darījumu, kuru veikšanas vieta nav iekšzeme, apjoms ir vismaz 90 procenti no kopējās ar nodokli apliekamo darījumu vērtības;

- pārmaksātā nodokļa summa pārsniedz 1000 latu un apliekamās personas ar nodokļa 0 procentu likmi, 10 procentu likmi apliekamo darījumu vai to darījumu, kuru veikšanas vieta nav iekšzeme, apjoms ir vismaz 20 procenti no kopējās ar nodokli apliekamo darījumu vērtības;

- pārmaksātā nodokļa summa pārsniedz 100 latu un ir izveidojusies par iegādātajiem pamatlīdzekļiem;

- pārmaksātā nodokļa summa pārsniedz 1000 latu un ir izveidojusies par precēm, kas iegādātas, un pakalpojumiem, kas saņemti, lai nodrošinātu darījumus ar kokmateriāliem;

- pārmaksātā nodokļa summa pārsniedz 15 000 latu.

Pārējos gadījumos nodokļu administrācija, veicot nodokļu administrēšanas pasākumus, 30 dienu laikā pēc tam, kad saņemta nodokļa deklarācija par taksācijas periodu, pārceļ apstiprināto pārmaksāto nodokļa summu uz nākamo taksācijas periodu līdz taksācijas gada beigām, sedzot nākamajos taksācijas periodos valsts budžetā maksājamo nodokļa summu.(Likuma ”Par PVN” 12.panta 12.3 daļa).

VID pārmaksāto nodokļa summu pirms tās pārcelšanas uz nākamo taksācijas periodu,  novirza likumā “Par nodokļiem un nodevām” noteiktajā kārtībā kārtējo nodokļu maksājumu un nokavēto nodokļa maksājumu veikšanai.

Ja apliekamajai personai pēc pārmaksātās nodokļa summas novirzīšanas joprojām ir pārmaksātā nodokļa summa, to pārceļ uz nākamajiem taksācijas periodiem  (Likuma ”Par PVN” 12.panta 12.5 daļa).

Beidzoties taksācijas gadam, VID  12.panta 12.5 daļā minēto pārmaksu atmaksā apliekamās personas norādītajā bankas kontā 30 dienu laikā pēc tam, kad saņemta nodokļa deklarācija par pirmstaksācijas gada pēdējo taksācijas periodu. (Likuma ”Par PVN” 12.panta 12.6daļa).

Nodokļu maksātājam ir iespēja pieprasīt pārmaksātā nodokļa summu novirzīt citu nodokļu, valsts nodevu vai noteikto maksājumu veikšanai vai saņemt nodokļa pārmaksas atmaksu uz pieprasījuma noguldījumu kontu aizpildot PVN deklarācijas sadaļu "Pieprasījums par pievienotās vērtības nodokļa pārmaksas atmaksu". (MK Noteikumi Nr.1640 ).Atstāt savu komentāru

Lai pievienotu komentāru autorizējieties ar savu lietotāju vai reģistrējieties!
Par portālu Portāla noteikumi Sazinies ar mums Paziņot par kļūdu Reklāma Rekvizīti Video  

Tālrunis: 67285395   Fakss: 67285325   E-pasts: info@d-k.lv   www.d-k.lv

Copyright © 2009 — 2017 Latvikon

SIA "LATVIKON" Ģertrūdes iela 63, Rīga, LV-1011 LV40003167602