Algas nodokļa likme (iedzīvotāju ienākuma nodoklis) 2009.-2018. - www.d-k.lv


          Periods

Algas nodokļa likme 
(iedzīvotāju ienākuma nodoklis)

 

No 2009.gada 1.janvāra

23%

No 2010.gada 1.janvāra

26%

No 2011.gada 1.janvāra

25%

No 2012.gada 1.janvāra

25%

No 2013.gada 1.janvāra

24%

No 2014.gada 1.janvāra

24%

No 2015.gada 1.janvāra

23%

No 2016.gada 1.janvāra

23%

No 2017.gada 1.janvāra

23%

No 2018.gada 1.janvāra

Nodokļa likme, kas jāmaksā no gada apliekamā ienākuma, izņemot šā panta piektajā, sestajā, septītajā, 7.1, astotajā, devītajā, desmitajā, vienpadsmitajā un divpadsmitajā daļā noteiktos ienākuma veidus, ir šāda:

1) 20 procenti — gada ienākumam līdz 20 004 euro;

2) 23 procenti — gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 20 004 euro, bet nepārsniedz 55 000 euro;

3) 31,4 procenti — gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 55 000 euro.

(likuma "Par IIN" 15.panta 2. daļa)

Algas nodokļa likme, kas jāmaksā no mēneša apliekamā ienākuma, ja šā panta sešpadsmitajā vai septiņpadsmitajā daļā nav noteikts citādi, ir šāda:

1) 20 procenti — mēneša ienākumam (izņemot šā likuma 9. pantā minētos neapliekamos ienākumus) līdz 1667 euro;

2) 23 procenti — mēneša ienākuma (izņemot šā likuma 9. pantā minētos neapliekamos ienākumus) daļai, kas pārsniedz 1667 euro.

(likuma "Par IIN" 15.panta 3. daļa)

Nodokļa likme, ja maksātājs ienākuma izmaksātājam nav iesniedzis algas nodokļa grāmatiņu, ir 23 procenti, ja šā panta sešpadsmitajā, astoņpadsmitajā vai divdesmitajā daļā nav noteikts citādi.

(likuma "Par IIN" 15.panta 17. daļa)