Parole

Jaunumu saņemšana

Parakstieties uz portāla
"Debеts-Kredīts" bezmaksas jaunumu saņemšanu un saņemiet likumdošanas jaunumus un citu noderīgu informāciju

Ok

Atteikties no nosūtīšanas

Mūsu partneri:


VID skaidrojumi

Nosaukums   Abonements    
    Meklēt

Pieņemts: 09.08.2012 | Portālā: 30.08.2012
Uzņēmumu ienākuma nodoklis nerezidentam gūstot ienākumu no kapitāla daļām Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem

Pieņemts: 09.08.2012 | Portālā: 30.08.2012
Priekšnodokļa atskaitīšana saimnieciskās darbības veicējam par degvielas iegādi Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem

Pieņemts: 07.06.2012 | Portālā: 20.08.2012
Ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamo ienākumu par atbalsta maksājumiem biedrībām Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem

Pieņemts: 02.07.2012 | Portālā: 15.08.2012
Pamatlīdzekļa iegādei saņemtā finansējuma atspoguļošana gada pārskatā Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem

Pieņemts: 23.07.2012 | Portālā: 14.08.2012
Par kases čeka rekvizītiem Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem

Pieņemts: 06.07.2012 | Portālā: 14.08.2012
Par kases čeka rekvizītiem, lai to varētu izmantot par nodokļu rēķinu un attaisnojuma dokumentu Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem

Pieņemts: 20.07.2012 | Portālā: 14.08.2012
Par nodokļu rēķinu ārvalstu valūtā Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem

Pieņemts: 04.07.2012 | Portālā: 14.08.2012
Priekšnodokļa atskaitīšana par automašīnu, kas iegādāta biedrības mērķu sasniegšanai Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem

Pieņemts: 30.05.2012 | Portālā: 25.07.2012
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieturēšana no kokmateriālu pārdošanas Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem

Pieņemts: 07.06.2012 | Portālā: 02.07.2012
Attaisnotajos izdevumos iekļaujamā ziedojuma summa, ja tiek gūti ieņēmumi, kas aplikti ar dažādām nodokļu likmēm Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem

Pieņemts: 30.05.2012 | Portālā: 29.06.2012
Par pienākumu reģistrēties VID kā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamai personai, ja personai nav reģistrēta saimnieciskā darbība Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem

Pieņemts: 27.04.2012 | Portālā: 28.06.2012
Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšana par darbinieka īpašumā esošu vieglo transportlīdzekli, kuru tas izmanto, savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai, uz darba līguma pamata Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem

Pieņemts: 04.04.2012 | Portālā: 06.06.2012
Pamatlīdzekļu nolietojumu uzskaite saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu žurnālā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta noteikšanai Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem

Pieņemts: 16.03.2012 | Portālā: 05.06.2012
PVN normu piemērošana būvniecības pakalpojumiem Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem

Pieņemts: 28.02.2012 | Portālā: 04.06.2012
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieturēšana iznomājot kustamo mantu Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem

Pieņemts: 19.03.2012 | Portālā: 17.05.2012
PVN normu piemērošana starpniecības aģentam realizējot sabiedriskā transporta viedkartes un viedbiļetes Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem

Pieņemts: 19.03.2012 | Portālā: 14.05.2012
Nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma uzrādīšana grāmatvedībā apsaimniekojot patapinātu nekustamo īpašumu Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem

Pieņemts: 20.04.2012 | Portālā: 14.05.2012
Fiziskas personas, kas reģistrēta kā saimnieciskās veicējs un mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs, ienākumu noteikšanas kārtība Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem

Pieņemts: 30.03.2012 | Portālā: 14.05.2012
Par transportlīdzekļa ekspluatācijas izdevumiem Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem

Pieņemts: 04.04.2012 | Portālā: 14.05.2012
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieturēšana no fiziskai personai dzēstajām aizdevuma saistībām Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem


< 1 2 3 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >

Skaidrojumi

Visas kategorijas
Nosaukums Pieņemts Portālā Abonements
Apliekamā ienākuma samazināšana, ja peļņu novirza rezervēs uzņēmuma attīstībai 24.10.2013 02.06.2014 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa normu piemērošana kompensācijai kuru izmaksā denacionalizēta nama īrniekam 15.11.2013 19.05.2014 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Korekciju veikšana grāmatvedības reģistros par kļūdaini sagatavotu rēķinu par saņemtajiem ar PVN apliekamiem darījumiem 28.02.2014 16.05.2014 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Kārtība kādā gada ienākumu deklarācijā uzrāda ES piešķirto atbalstu pamatlīdzekļu iegādei 27.03.2014 14.05.2014 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Komerciālās komisijas aģenta darbības uzskaite grāmatvedībā 13.12.2013 13.05.2014 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
PVN normu piemērošana ar kreditēšanu saistītajiem starpniecības pakalpojumiem bankai 28.11.2013 12.05.2014 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa normu piemērošana balvai, kuru darba devējs apmaksā saviem darbiniekiem 28.11.2013 12.05.2014 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Kārtība kādā gada ienākumu deklarācijā uzrāda valsts vai Eiropas Savienības atbalsta avansa maksājumu lauksaimniecībai 21.03.2014 06.05.2014 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
PVN normu piemērošana nekustamā īpašuma pārdošanai, ja pirms pārdošanas veikta lietotā nekustamā īpašuma vienkāršotā renovācija 27.08.2013 22.04.2014 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Par meitas sabiedrības aprēķināto dividenžu atzīšanu ieņēmumos 25.02.2014 28.03.2014 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Apliekamā ienākuma noteikšana, ja akciju sabiedrību pārveido par sabiedrību ar ierobežotu atbildību 28.02.2014 27.03.2014 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Kārtība, kādā samazina apliekamo ienākumu par zaudētiem parādiem un UIN deklarācijas koriģēšana pēc audita pārbaudes 25.09.2013 25.03.2014 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Apliekamā ienākuma samazināšana, ja peļņu novirza rezervēs uzņēmuma attīstībai 24.10.2013 18.03.2014 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Izdevumu, kas veikti norēķinu sistēmā PayPal, uzskaite grāmatvedībā 29.08.2013 14.03.2014 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Mikrouzņēmumā strādājošo darbinieku skaita noteikšanas kārtība, ja darbinieks atrodas ilgstošā prombūtnē 22.07.2013 13.03.2014 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
PVN normu piemērošana saņemot būvniecības pakalpojumus no Lietuvas uzņēmuma 11.10.2013 12.03.2014 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Pamatlīdzekļa atzīšana par jaunu ražošanas tehnoloģisko iekārtu 29.08.2013 12.03.2014 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Grāmatvedības elektronisko attaisnojuma dokumentu aprite un apstiprināšana 21.05.2013 11.03.2014 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Mikrouzņēmuma apgrozījuma noteikšana saņemot dotācijas 18.10.2013 10.03.2014 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
IIN normu piemērošana atmaksājot īpašniekam uzņēmuma pamatkapitāla palielināšanai aizdotos naudas līdzekļus 10.10.2013 07.03.2014 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 12 13 14 15 >
Par portālu Portāla noteikumi Sazinies ar mums Paziņot par kļūdu Reklāma Rekvizīti Video  

Tālrunis: 67285395   Fakss: 67285325   E-pasts: info@d-k.lv   www.d-k.lv

Copyright © 2009 — 2017 Latvikon

SIA "LATVIKON" Ģertrūdes iela 63, Rīga, LV-1011 LV40003167602