Parole

Jaunumu saņemšana

Parakstieties uz portāla
"Debеts-Kredīts" bezmaksas jaunumu saņemšanu un saņemiet likumdošanas jaunumus un citu noderīgu informāciju

Ok

Atteikties no nosūtīšanas

Mūsu partneri:


VID skaidrojumi

Nosaukums   Abonements    
    Meklēt

Pieņemts: 16.05.2013 | Portālā: 12.08.2013
Kārtība, kādā noformē preču piegādes dokumentus par loterijā izsniegto balvu Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem

Pieņemts: 04.04.2013 | Portālā: 15.07.2013
Uzņēmuma ienākuma nodokļa normu piemērošana, ja pamatkapitālu palielina ar nesadalīto peļņu Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem

Pieņemts: 15.03.2012 | Portālā: 02.07.2013
Saimnieciskās darbības ieņēmumu noteikšana Mikrouzņēmuma nodokļa maksātājam, kas nodarbojas ar starpniecības pakalpojumiem Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem

Pieņemts: 04.01.2013 | Portālā: 28.06.2013
Apliekamā ienākuma samazināšana par zaudētiem parādiem Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem

Pieņemts: 27.03.2013 | Portālā: 27.06.2013
Maiņas ceļā iegūta nekustamā īpašuma iegādes vērtības noteikšana Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem

Pieņemts: 20.04.2012 | Portālā: 26.06.2013
Fiziskas personas, kas reģistrēta kā saimnieciskās veicējs un mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs, ienākumu noteikšanas kārtība Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem

Pieņemts: 20.02.2013 | Portālā: 26.06.2013
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošana nekustamā īpašuma domājamo daļu atsavināšanas gadījumā Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem

Pieņemts: 23.03.2013 | Portālā: 25.06.2013
Mikrouzņēmuma apgrozījums Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem

Pieņemts: 09.04.2013 | Portālā: 25.06.2013
Atvieglojuma par apgādībā esošas personas piemērošana, ja persona saņem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras apgādnieka zaudējuma pensiju Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem

Pieņemts: 22.04.2013 | Portālā: 25.06.2013
Vai mikrouzņēmuma dalībniekam jābūt mikrouzņēmuma darbiniekam un valdes loceklim Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem

Pieņemts: 24.04.2013 | Portālā: 23.05.2013
PVN piemērošana kuģu aģentēšanas pakalpojumiem Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem

Pieņemts: 24.04.2013 | Portālā: 22.05.2013
Elektroniski sagatavota rēķina atzīšana par grāmatvedības attaisnoto dokumentu Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem

Pieņemts: 18.03.2013 | Portālā: 22.05.2013
PVN normu piemērošana pasažieru pārvadājumiem ES teritorijā Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem

Pieņemts: 15.04.2013 | Portālā: 21.05.2013
Par pamatlīdzekļa atbilstību jaunai ražošanas tehnoloģiskajai iekārtai Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem

Pieņemts: 18.03.2013 | Portālā: 20.05.2013
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa normu piemērošana nekustamā īpašuma atsavināšanai, ja noslēgts uzturlīdzekļu līgums Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem

Pieņemts: 08.02.2013 | Portālā: 20.05.2013
Valsts ieņēmumu dienesta dzēstās PVN pārmaksas atzīšana par saimnieciskās darbības izdevumiem Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem

Pieņemts: 12.11.2012 | Portālā: 23.04.2013
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieturēšana no īpašumā esošo cirsmu pārdošanas Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem

Pieņemts: 10.01.2013 | Portālā: 17.04.2013
Apliekamā ienākuma palielināšana par procentu maksājumiem komercsabiedrībām, kas nodarbojas ar patērētāju kreditēšanu Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem

Pieņemts: 08.02.2013 | Portālā: 16.04.2013
Pievienotās vērtības nodokļa, kas aprēķināts no izslēgšanas datumā uzskaitē esošo krājumu vērtības un pamatlīdzekļu atlikušās vērtības, par kuru nodoklis ir atskaitīts kā priekšnodoklis, iekļaušana peļņas vai zaudējumu aprēķinā Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem

Pieņemts: 11.01.2013 | Portālā: 15.04.2013
Par tiesībām saimnieciskās darbības veicējam atskaitīt no gada apliekamo ienākumu apjoma ziedojuma summas, ja gada sākumā ir nodokļu parādi Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem


< 1 2 3 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >

Skaidrojumi

Visas kategorijas
Nosaukums Pieņemts Portālā Abonements
PVN likme piemērošana siltumenerģijas, kas saražota no dabasgāzes, piegādei fiziskai personai 02.11.2012 13.12.2012 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Reprezentatīvā automobiļa izmantošana saimnieciskajā darbībā 12.10.2012 13.12.2012 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšana, noslēdzot automašīnas nomas līgumu ar darbinieku 19.10.2012 03.12.2012 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošana fiziskās personas ienākumiem no dārgmetāla izstrādājumu pārdošanas 03.09.2012 05.11.2012 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Patapinātas automašīnas ekspluatācijas izmaksu iekļaušana saimnieciskās darbības izdevumos un automašīnas nolietojuma aprēķināšana, ja tā iegādāta pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas 07.09.2012 02.11.2012 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieturēšana izmaksājot dividendes Beļģijas Karalistes rezidentam 20.08.2012 02.11.2012 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Par kases orderu sagatavošanu, ja uzņēmuma īpašnieks, valdes loceklis, izņem inkasēto skaidru naudu avansa norēķiniem 24.08.2012 01.11.2012 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
IIN no izmaksātās morālā kaitējuma kompensācijas, kas piespriesta ar tiesas spriedumu par labu fiziskai personai 21.09.2012 01.11.2012 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Ienākums no kapitāla pieauguma, pārdodot mantotu nekustamo īpašumu 28.08.2012 30.10.2012 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Zvērinātu advokātu biroju (ZAB) nodokļu aprēķināšana, sadalot ZAB ienākumus starp dalībniekiem (zvērinātiem advokātiem) 10.09.2012 30.10.2012 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanas kārtība no nerezidenta ienākumiem, kas gūti, izīrējot nekustamo īpašumu Latvijā un nereģistrējot saimniecisko darbību 13.09.2012 29.10.2012 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaite, realizējot izstrādājumus ar internetveikala ETSY starpniecību, maksājumiem izmantojot internetbankas PayPal kontu 07.09.2012 22.10.2012 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Skaidras naudas darījumi, iemaksājot naudu bankas kontā 17.09.2012 17.10.2012 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
PVN piemērošana dāvanu kartēm, kuras paredzētas preču iegādes apmaksai ar 21% PVN likmi, kā arī samazināto PVN likmi 17.09.2012 16.10.2012 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
PVN piemērošanas kārtība ģenerāltīrīšanas darbiem, kas veikti būvobjektu nodošanai ekspluatācijā pēc dzīvojamās ēkas rekonstrukcijas darbiem 14.09.2012 15.10.2012 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
PVN piemērošana būvdarbiem, kuri saistīti ar transporta pieturas nojumju uzstādīšanu 04.09.2012 15.10.2012 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
PVN piemērošana preču piegādei no Lielbritānijas uz Krieviju 17.08.2012 20.09.2012 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
Ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamo ienākumu palielināšana par izdevumiem, kas radušies veselības aprūpes speciālistu dalības reklāmas un zinātniskos pasākumos nodrošināšanai 16.08.2012 19.09.2012 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
PVN piemērošana peļņas sadalei sadarbības projekta ietvaros 01.08.2012 19.09.2012 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem
PVN piemērošana iedzīvotāju maksājumiem par mājas renovāciju 27.07.2012 13.09.2012 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem

< 1 2 3 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >
Par portālu Portāla noteikumi Sazinies ar mums Paziņot par kļūdu Reklāma Rekvizīti Video  

Tālrunis: 67285395   Fakss: 67285325   E-pasts: info@d-k.lv   www.d-k.lv

Copyright © 2009 — 2017 Latvikon

SIA "LATVIKON" Ģertrūdes iela 63, Rīga, LV-1011 LV40003167602